« Najít podobné dokumenty

Obec Březina - Oznámení o VŘ s aukcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Březina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o VŘ s aukcí
ll ll/lsljllll) 131le lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Čj.: UZSVM/SMB/228/2019—SMBM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Střední Cechy odbor Odloučené pracoviště XXXXX XXXXXXXX
<br> Oznámení o výběrovém řízení X aukci
<br> čís.SMB/00912019 a jeho podmínkách
<br> na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Březina u Mnichova Hradiště
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku Ceské republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“) přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,ohospodaření organizačních složek státu
<br> a státních organizací smajetkem státu,ve znení pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podminek <,>
<br> vyhlašuje dne 8.února 2019 výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br> !.Prodávaný majetek
<br> Pozemek: pozemková parcela č.837,výměra 83 m2,ostatní plocha,jiná plocha
<br> v k.ú.Březina u Mnichova Hradiště,obec Březina,vedený u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,Katastrálního pracoviště XXXXX XXXXXXXX a zapsaný na LV č.XXXXX <.>
<br> ll.Popis prodávaného majetku
<br> Předmětný pozemek je travnatou plochou,kdy ji užívá jako část své oplocené zahrady fyzická osoba,od které je vybírána náhrada za bezesmluvní užívání.Pozemek takticky tvoří součást jednotného funkčního celku s rodinným domem čp.85 — tvoří součást zahrady přilehlé k rodinnému domu <.>
<br> Předmětný pozemek se nachází vširším centru zastavěného území obce,pozemek není samostatné přístupný;
<br> V územním plánu obce Březina je pozemek pozemková parcela č.837 označen jako plocha se
<br> způsobem využiti: smíšené obytne - venkovské; pozemek zařazen do XXXXX přestavby <.>
<br> Ze zákresu pozemků v ortofotomapě vyplývá,že stavba...

Načteno

edesky.cz/d/2702563

Meta

Územní plánování   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Březina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz