« Najít podobné dokumenty

Obec Blešno - Výzva k podání nabídky, Oprava chodníků - obec Blešno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Blešno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky, Oprava chodníků - obec Blešno
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
<br>
<br> k veřejné zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 b)
<br> Zákona 134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZoZVZ“)
<br>
<br> „Oprava chodníků – obec Blešno“
<br> Zadavatel tímto zadává zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 14 odst.3 a § 27 písm.b) mimo
<br> režim ZoZVZ v souladu s ustanovením § 31 ZoZVZ.Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto
<br> řízení není postupem či úkonem podle ZoZVZ,byť by takový úkon či postup formálně připomínal <.>
<br>
<br> I.Údaje o zadavateli a jeho zástupci
<br> Zadavatel : Obec Blešno
<br> Sídlo zadavatele : Blešno č.p.73,503 46 Třebechovice pod Orebem
<br> IČ : 495 78 638
<br> DIČ : CZ49578638
<br> zastupuje : Mgr XXXXX XXXXX,starosta obce
<br> Mail : starosta@blesno.cz
<br> II.Předmět a druh plnění veřejné zakázky
<br> Předmětem veřejné zakázky je zhotovení porůzných ploch ze zámkové dlažby a oprava chodníků podél
hlavní komunikace I/11 v obci Blešno,k.ú.Blešno.Oprava chodníků je rozdělená do tří úseků:
<br> 1.úsek od domu čp.3 (hranice s pozemkem parcely č.913/13) ke křižovatce u domu čp.118 (na hranici
s pozemkem parcely č.210/9).Jedná se o úsek dlouhý cca 225 m,šířka chodníku je 2,1 m <.>
<br> 2.úsek od domu čp.59 (od vjezdu do XXXXX domu čp.XX na hranici pozemku st.parcely č.53 s pozemkem
parcely č.899/5) k vjezdu do XXXXX domu čp.XX (k hranici pozemku parcely č.899/6 s pozemkem st <.>
parcely č.54).Jedná se o úsek dlouhý cca 116 m,šířka chodníku je 2,1 m <.>
<br> 3.úsek od domu čp.69 (od hranice pozemku parcely č.4 s pozemkem st.parcely č.64) po mostek přes
vodoteč u školky Nepasice čp.65.Jedná se o úsek dlouhý cca 110 m,šířka chodníku je 2,1 m <.>
<br>
Oprava každého úseku obnáší rozebrání stávající zámkové dlažby s uložením na palety,vybourání
stávajících poškozených sadových obrub včetně likvidace,dodávku a osazení nových sadových obrub do
betonu,dodávku a zhotovení podkladních vrst...

Načteno

edesky.cz/d/2702558

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Blešno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz