« Najít podobné dokumenty

Obec Tismice - Zápis a usnesení schůze 10/2019 Zastupitelstva obce Tismice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tismice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBEC TISMICE
Tismice 136,Český Brod 282 01; � 321 622429; ou.tismice@volny.cz
<br> mob.: 605 488 049
<br>
<br>
Zápis
<br> z řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice <,>
konaného dne 18.12.2018 od 19:00 hod
<br>
<br>
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Tismice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin
starostkou obce Ing.Martinou Zdražilovou („dále jako „předsedající“) <.>
Hosté nebyli přítomni,viz prezenční listina <.>
<br> Předsedající schůze konstatovala,že informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Tismice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 11.12.2018 do
18.12.2018.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ (Příloha 1).Zastupitelé byli na
zasedání pozváni prostřednictví e-mailu <.>
<br> Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha 2) konstatovala,že
přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).Boudová se ze zdravotních důvodů omluvila <.>
<br> Předsedající vyzvala ověřovatele k ověření a podpis zápisu č.9/2018.Nevoral a Heřtus odsouhlasili na
místě.Tento zápis bude vytištěn a vyložen k nahlédnutí na příští schůzi <.>
<br> Předsedající oznámila,že v souladu s usnesením 19/2/2017 ze dne 20.4.2017 (potvrzeným ustavujícím
zasedáním Zastupitelstva ze dne 31.10.2018) je průběh schůze zastupitelstva nahráván na mobilní telefon
pro interní potřeby zastupitelstva.Předsedající konstatovala,že záznamy budou po uplynutí doby účelu
skartovány <.>
<br>
* * *
<br>
Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Petra Heřtuse a XXXXXX Nevorala,zapisovatelkou navrhla
předsedající Jindřiškovou Freundlovou.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tismice určuje ověřovateli zápisu Petra Heřtuse a XXXXXX Nevor...

Načteno

edesky.cz/d/2702548

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tismice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz