« Najít podobné dokumenty

Obec Neubuz - Opatření obecní povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neubuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecní povahy
Městský úřad Vizovice
<br> Masarykovo nám.1007 763 12 Vizovice
<br> Od XXX do ra „.<.>,p vy.-.Rozdelovnlk a srlnlcního hospodarstvr datum oprávněná úřední osoba čislojednací spisová značka 23.ledna 2010 JUDr.Terezia Zlámalova MUVlZ 00156772019 s MUVIZOO1567/2019IODSH
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Vizovice odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH“),ve věcech stanoveni místní a přechodně úpravy provozu na silnici II a III.třídy,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací,podle ust.5 124 odst 6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
<br> o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu ze dne 24.ledna 2019,který podala
<br> právnická osoba Správa a údržba silnic Zinska.s.r.o <.>,sídlem K Majáku 5001,760 01 Zlín,IČ: 269 13 453 (dále také „žadatel")
<br> a po písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Zínského kraje,dopravního inspektorátu Zlín (dále jen „DI PČR Zín“) ze dne 9.ledna 2019,č.j.KRPZ-4112-1IČJ- 2019-150506 a vsouladu sust.9 171 a následující části Šesté zákona č.50012004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"',l vydává opatření obecné povahy,kterým podle ust.š 77 odst.1 písm.c) odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na komunikacích: silnice II.a III.třídy ve správním obvodu obce s rozšířenou pusobností Vizovice Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu jsou:
<br>.vysprávky s použitím turbomechanizmu.vyspra'vky teplou obalovanou směsi
<br> - bagrování asvahováni příkop
<br> opravy azňzowšní svodidel
<br> sečení travních porostů
<br> mytí směrových sloupků
<br> zametání vozovek
<br> osazování dopravního značení seřezávání krajnic
<br> prořezávky a štěpkování porostů opravy mostů,zastávek a uličních vpusti
<br> IČ: 00284653 tel.: 777 471 13...

Načteno

edesky.cz/d/2702540

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neubuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz