« Najít podobné dokumenty

Praha 12 - Dražba

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 12.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražba
Shodu s prvopisem potvrzuje XXX XXXXXXX <.>
<br>
Spisová značka: XX E XX/XXXX-XX
<br>
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
<br> Ve věci výkonu rozhodnutí
<br> oprávněné: Městská část Praha 4,IČO: 00063584,sídlem Antala Staška 2059/80b,140 46
Praha 4
zastoupené: v zastupování Mgr.Kateřinou Polákovou,zaměstnankyně Úřadu městské části
Praha 4
<br> proti
<br> povinné: XXXXXX XXXXXXX,narozena XX.X.XXXX,Antala Staška 2059/80,140 00 Praha 4 - Krč
<br> Obvodní soud pro Prahu 4 nařizuje na den 13.března 2019 v 10:00 hodin na adrese: Ve Žlíbku
1800/77,193 00 Praha 20 – Horní Počernice,skladové prostory firmy STORAGE s.r.o.<,>
dražbu movitých věcí povinné
<br> Draženy budou tyto věci:
<br>
Poř.č.Soubor věcí rozhodná
cena Kč
<br> nejnižší
podání
<br> výše
jistoty
<br> 1 <.>
<br>
<br>
<br> Soubor nevyzvednutých věcí z vyklizeného bytu
povinné,jedná se o použité a opotřebované
předměty z domácnosti,např.klávesnice k PC
černé barvy,pultový indukční elektrický vařič,2
ks zarámovaný obraz - fotografie,chladnička zn <.>
ZANUSSI bílé barvy <.>
<br>
600 Kč
<br>
200 Kč
<br>
<br>
Dražené věci se draží v rámci souboru věcí <.>
<br> Dražené věci si lze prohlédnout v místě konání dražby od 9:30 do 10:00 hod.Soud udělí příklep
dražiteli,který učiní nejvyšší podání.Nepřesáhne-li nejvyšší podání 350 000 Kč,musí vydražitel
nejvyšší podání ihned zaplatit a věc převzít <.>
<br> Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný,ti,kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění,a
další věřitelé domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných
zadržovacím nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva,než pro které byl
nařízen výkon rozhodnutí,jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby,jestliže v přihlášce
uvedou výši pohledávky a jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami.K přihlášce <,>
v níž nebude uvedena výše pohledávky nebo jejího příslušenství,soud nebude přihlížet <.>
<br>
Praha 7.února 2019
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXXX v.r <.>
soudní vykonavatel OS Praha X

Načteno

edesky.cz/d/2702496

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 12      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz