« Najít podobné dokumenty

Královéhradecký kraj - Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení - I/14 Úpice most

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Královéhradecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - zahájení stavebního řízení - I/14 Úpice most
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: DLE ROZDĚLOVNÍKU
ZE DNE: 26.10.2018    
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-6090/DS/2019-2 (VA)    
<br> VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Oddělení silničního hospodářství    
LINKA | MOBIL: 356
<br> 602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 08.02.2019
<br> Počet listů:  6 
Počet příloh:  0  / listů:   
Počet svazků:  0 
Sp.znak,sk.režim: 280.13.1,A/10
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> O Z N Á M E N Í
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Stavebník,Ředitelství silnic a dálnic ČR,IČO: 65993390,Na Pankráci 56,145 05 Praha,Správa
Hradec Králové,Pouchovská 401,503 41 Hradec Králové,zastoupený na základě plné moci
společností MDS projekt s.r.o <.>,IČO: 27487938,Försterova 175,566 01 Vysoké Mýto,podal dne
26.10.2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> „I/14 Úpice most 14-082“
<br> obsahující stavební objekty:
SO 181 – Dočasná dopravní opatření
SO 201 – Most ev.č.14-082
<br> Údaje o místu stavebního záměru:
Obec: Úpice,katastrální území: Úpice
<br> parc.č.druh pozemku dle KN Vlastník pozn <.>
2111/1 ostatní plocha - silnice ČR – ŘSD ČR trvalý zábor
1553/2 ostatní plocha – jiná plocha Město Úpice trvalý zábor
1619/1 vodní plocha – koryto vodního
<br> toku přirozené nebo upravené
ČR – Povodí Labe,státní
podnik
<br> trvalý zábor
<br> 1394/1 ostatní plocha - ostatní
komunikace
<br> Město Úpice trvalý zábor
<br> 2114 ostatní plocha – jiná plocha Město Úpice trvalý zábor
1544/1 ostatní plocha - silnice ČR – ŘSD ČR trvalý zábor
<br>
<br> 2
<br> 2113 ostatní plocha – jiná plocha Město Úpice trvalý zábor
1396/1 ostatní plocha – mez,stráň Město Úpice trvalý zábor
1393 ostatní plocha – zeleň Město Úpice dočasný zábor
28...

Načteno

edesky.cz/d/2702472

Meta

Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Královéhradecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz