« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov - Dražební vyhláška č.j.: 099 EX 1015/10-147

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dražební vyhláška čj.j. 1015-10-147.pdf (305,5 kB)
Č.j.099 EX 1015/10-147
<br> Usnesení
<br> Soudní exekutor JUDr.XXX XXXXX,Exekutorský úřad Praha X,se sídlem Karlovo nám.17,120 00 Praha 2,pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Česká Lípa ze dne 24.8.2012,č.j.27 EXE 3385/2012 - 10,opatřením Okresního soudu Česká Lípa ze dne 23.9.2015,č.j.9 EXE 1928/2015- 10,opatřením Okresního soudu Česká Lípa ze dne 7.11.2016,č.j.24 EXE 3670/2016- 8,a usnesením Oklesního soudu Česká Lípa ze dne I?.5.2010,č.j.9 EXE 4638/2010- 9 podle vykonatelného platebního výměru ZP ministelstva vnina ČR,pob.Ústí nad Labem ze dne 8.1.2009,č.j.0683/2008,apodle vykonatelného platebního výměru ZP ministerstva vnitra ČR,pob.Ústí nad Labem ze dne 18 4.2012,č c.j.0324/2012,a podle vykonatelného platebního výměru ZP ministerstva vnitra ČR,pob.Ústí nad Labem ze dne 8.1.2014,č.j.2283/2013 a podle vykonatelného platebního výměru ZP ministerstva vnitra ČR,pob.Ústí nad Labem ze dne 4 6 2016,č.j.2334/2015 ve věci
<br> oprávněného ZP ministerstva vnitra ČR,pob.Ústí nad Labem,IČO: 47114304,se sídlem Vinohradská 2577/ 178,130 00 Praha 3 Vinohrady proti povinnému XXXXX XXXXX,datum narození X.X.XXXX,bytem náměstí T.G.Masaryka 1/ 1 <,>
<br> 470 01 Česká Lípa (značka: 0324/2012,2334/2015,2283/2013,0683/2008) pro 195 688,00 Kč s příslušenstvím
<br> rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
<br> o provedení elektronické dražby nemovité věci
<br> Pořadové číslo dražby: 1.kolo <.>
<br> Dražba nemovitých věcí uvedených v bodě II.se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: wxnxgkdrazbygz
<br> Zahájení elektronické dražby: dne 04.04.2019 ve 12:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání) <.>
<br> Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 04.04.2019 ve 12:30 hodin.Dražba se však koná,dokud dražitelé činí podání (& 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném
<br> v
<br> znění (dále jen „o.s.r.“)) - bude-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání,má se z...

Načteno

edesky.cz/d/2702409

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dětřichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz