« Najít podobné dokumenty

Obec Vrábče - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrábče.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška
Magistrát města České Budě jovice
S t a ve b n í ú ř a d
n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I,č.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.Vlastislav Eliáš
Stavební úřad
Kněžská 19
370 92 České Budějovice
<br>
Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
<br> Značka: SU/8647/2018 Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum:
Č.j.: SU/8647/2018-5 XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX houskovaj@c-budejovice.cz X.X.XXXX
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br> E.ON Distribuce,a.s <.>,IČO 28085400,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01 České
Budějovice 1 <,>
kterého zastupuje
E.ON Česká republika,s.r.o <.>,IČO 25733591,F.A.Gerstnera 2151/6,České Budějovice 7,370 01
České Budějovice 1 <,>
kterého zastupuje
SETERM CB a.s <.>,IČO 26031949,Nemanická 2765/16a,České Budějovice 3,370 10 České
Budějovice 10 <,>
kterého zastupuje
XXXXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Dobrovodská XXXX/XX,České Budějovice X,370 06 České
Budějovice 6
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 5.12.2018 žádost o vydání územního souhlasu na stavbu:
<br> nové kabelové vedení elektro NN v obci Vrábče Zastávka (č.s.1030039624,Vrábče Zastávka <,>
č.p.40 - kabel NN),Vrábče,Budějovická
<br>
na pozemku st.p.137/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.145 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.175
(zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.418/3 (ostatní plocha),parc.č.418/9 (ostatní plocha),parc.č <.>
418/11 (orná půda),parc.č.483/1 (ostatní plocha),parc.č.490/3 (zahrada),parc.č.495/2 (zahrada),parc <.>
č.507/2 (zahrada),parc.č.515 (zahrada),parc.č.554/18 (trvalý travní porost),parc.č.554/20 (trvalý
travní porost),parc.č.3290/11 (ostatní plocha) v katastrálním území Vrábče.Uvedeným dnem bylo
zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavební úřad rozhodl usnesením ze dne 28.1.2019 pod zn.SU/8647/2018 Ho a č.j.SU/8647/2018-3
podle § 96 odst.5 stavebního zákona o projednání záměru v územním řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - nový kabelový rozvod elektro NN
<br> Stavba bude umístěna d...

Načteno

edesky.cz/d/2702395

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrábče      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz