« Najít podobné dokumenty

Obec Vír - OOP – uzavírka-III-38815 – Korouhvice – Dalečín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vír.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP – uzavírka-III-38815 – Korouhvice – Dalečín
1
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
o d b o r d o p r a v y a s i l n i č n í h o h o s p o d á ř s t v í
<br> Příční 405,593 15 Bystřice nad Pernštejnem,tel.: 566590311
Č.j.: BYS 1647/2019 Bystřice nad Pernštejnem dne 7.2.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Opatření obecné povahy
/Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích/
<br>
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako
<br> příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst.6 zákona číslo 361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,dále jen zákona o provozu
na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti firmy Krajská správa
a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace,IČ 00090450,Kosovská 1122/16 <,>
586 01 Jihlava,podané dne 1.2.2019,po předchozím projednání s příslušným orgánem bezpečnosti
silničního provozu,tj.s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina,ÚOVS – DI XXXX nad
Sázavou a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o provozu na pozemních komunikacích,v návaznosti na ustanovení §§ 171,172 a 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
<br>
stanovuje
<br>
přechodnou úpravu provozu na sinicích II.a III.tříd a místních komunikacích v ORP Bystřice nad
Pernštejnem,dle projednané dokumentace,která je k nahlédnutí u zdejšího úřadu,z důvodu úplné
uzavírky části silnice III/38815 v úseku Korouhvice – Dalečín,silniční km cca 4,850-12,725 <,>
v termínu od 1.6.2019 do 31.8.2019 dle předloženého harmonogramu:
etapa č.3 – Hluboké – Veselí,silniční km 6,850-9,250,od 1.6.2019 do 30.6.2019 <,>
etapa č.4 – Veselí – Dalečín,silniční km 9,250-12,725,od 1.7.2019 do 2.8.2019 <,>
etapa č.2 – Korouhvice – Hluboké,silniční km 4,850-6,850,od 3.8.2019 do 31.8.2019 <,>
za níže stanovených podmínek:
<br> a) Osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s projednanou dokumentací a dále
<br> s TP 66,TP 65,Vyhláškou číslo 294/2015 Sb <.>,kter...

Načteno

edesky.cz/d/2702394

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vír      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz