« Najít podobné dokumenty

Obec Krnsko - Zápis z jednání veřejné schůze zastupitelstva obce Krnsko konané dne 23.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krnsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání veřejné schůze zastupitelstva obce Krnsko konané dne 23.1.2019
Zápis z jednání veřejné schůze zastupitelstva obce Krnsko konané dne 23.1.2019 od 18.00 hod.v „Hasičárně“ — Horní Krnsko
<br> Účast: XXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXX,XXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXX Omluveni: XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> X) zahájení,schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu jednání Návrh volby zapisovatele: XXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Návrh volby ověřovatelů zápisu: XXXXX XXXXX,XXX XXXXXX
<br> Program:
<br> X) zahájení,schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu jednání
<br> 2) zpráva o činnosti
<br> 3) schválení rozpočtového opatření č.9/2018
<br> 4) schválení návrhu na vydání změny č l územního plánu Kmsko
<br> 5) schválení pořízení změny č.2 územního plánu Krnsko zkráceným postupem
<br> 6) schválení dodatku č.1 ke kupní smlouvě kpozemku KN č.112/5 kú.Krnsko uzavřené mezi UZSVM a obcí Krnsko
<br> 7) schválení záměru obce Krnsko prodat pozemky
<br> 8) různé
<br> 9) diskuse
<br> lO)závěr
<br> Rozprava: Bez připomínek
<br> návrh usnesení č.1 ZO 1/2019:
<br> Zastupitelstvo schvaluje program jednání veřejně schůze zastupitelstva.Zapisovatelkou určuje pí.Dominiku Požívilovou a ověřovateli zápisu p.XXXXXX XXXXX a p.Jana Umlaufa
<br> Pro: X Usnesení č.1 ZO 1/2019 bylo schváleno 2) zpráva o činnosti
<br> Obecní úřad se od konání poslední veřejné schůze zastupitelstva (4.12.2018) ve značné míře zabýval aktivitami které jsou dnes předmětem schvalování.Šlo o jednání se stavebním úřadem v případech vydání změny č.l a č.2 územního plánu s UZSVM o pořízení dodatku č.1 ke kupní smlouvě a žadateli o koupi pozemků.Obecní úřad rovněž zpracoval a dotčeným státním orgánům k projednání postoupil návrh opatření
<br> obecné povahy obce Krnsko kvydání územního opatření 0 stavební uzávěře pro stavby ubytovacích zařízení na území obce Krnsko.Vedle této činnosti se obecní úřad zabývá povinnou výkazovostí v oblasti vodohospodářské činnosti (hlášení odběru podzemní vody,vyúčtování poplatku za odběr vody,hlášeni vybraných údajů ...

Načteno

edesky.cz/d/2702362

Meta

Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krnsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz