« Najít podobné dokumenty

Obec Tuhaň - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení společného řízení (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuhaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška[3].pdf [0,46 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK Měinšk odbor výstavby ' u _
<br> nám.Míru 1,PSČ 276 01 Mělník
<br> Cj.:
<br> spis.zn.: Výst.(9579/18/Pu Mělník,dne 04.02.2019
<br> 929/VYS/l 9/PEPU
<br> Vyřizuje: Pudílová
<br> TEL.: FAX:
<br> 315 635 361 315 635 110,IDDS: hqu2kg
<br> E-MAlL: p.pudilova©melnik-cz
<br> XXXXX XXXXXX Tašov XX XXX XX Usti nad Labem X
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXX Borovany XX XXX XX Bernartice u Milevska
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br> XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Tašov 49,400 02 Ústí nad Labem 2,XXXXXXXXX XXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Borovany 22,398 43 Bernartice u Milevska,oba doručovací adresa Plzeňská č.p.43/ 107,150 00 Praha S-Košiře
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 19.12.2018 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> rodinný dům 'vč.garáže,domovní rozvody vody,kanalizace,elektro,dočasná stavba žumpy,zpevněné plochy,el.pilíř a oplocení
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.710/92 vku.Tuhaň.Uvedeným dnem bylo zahájeno Společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení") <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Novostavba typového rodinného domu ALFA 3 PLUS - Z — s 1 bytem - samostamě stojící přízemní zděný( z YTONGU) nepodsklepený objekt s využitým podkrovím,garáží a terasou - umístěn na pozemku parc.č.710/92 v k.ú.Tuhaň,a to ve vzdálenosti 3,50 m od hranice s pozemkem parc.č.710/91 a dále v nejmenší vzdálenosti 3,50 m od hranice s pozemkem parc.č.710/44 v k.ú.Tuhaň <.>
<br> Stavba rodinného domu bude nepravidelného pudorysného tvaru o hlavních půdorysných rozměrech 14,685 x 9,83 5 m (vč.garáže).RD bude zastřešen sedlovou střechou s taškovou krytinou(vč.vikýře a balkonu + 1x střešní okno a výlez) se sklonem 400 s XXX.výškou hřebene +X,XXX m od podlahy +X,000 m a garáž 5 technickou místností bude zastřešena sedlovou střechou s taškovou krytinou( vč.1x střešního okna) se sklonem 40Q s XXX.výškou hřebene +X,XXX m od podlahy -X,375 m <.>
<br> V rodinném domě jsou navrženy tyto místnosti a v přízemí — chodba,kuchyně,obývací pokoj s jídelnou se vs...

Načteno

edesky.cz/d/2702327

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tuhaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz