« Najít podobné dokumenty

Obec Pouzdřany - Pozvánka na jednání ZO Pouzdřany dne 20.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pouzdřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na jednání ZO Pouzdřany dne 20.2.2019
Obec Pouzdřany,Hlavní 99,691 26 Pouzdřany
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br> na jednání zastupitelstva obce Pouzdřany <,>
které se bude konat ve středu 20.2.2019 v 18:30 hodin
<br> v zasedací místnosti OÚ v Pouzdřanech <.>
<br>
<br> 1) Technický bod <.>
2) Kontrola usnesení z předešlého zasedání zastupitelstva obce <.>
3) Žádosti o prodeje pozemků <.>
<br> 4) Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu obce Pouzdřany <.>
5) Návrh Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na
<br> úseku projednávání přestupků s městem Hustopeče <.>
<br> 6) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Pouzdřany,ul.Hlavní –
vodovod“ <.>
<br> 7) Návrh Smlouvy o dílo „Pouzdřany,kabelizace VO“ <.>
8) Rozvod optické sítě v obci Pouzdřany <.>
9) Žádost o garanci spoluúčasti při financování projektu – zastřešení
<br> prostoru okolo kabin TJ Sokol Pouzdřany <.>
10) Cenová nabídka na předěl sálu KD pomocí horizontálních žaluzií <.>
<br> 11) Dodatek č.2 Smlouvy o poskytování služeb FCC ČR,s.r.o.(plasty) <.>
12) Pověření starosty přípravou zadávacích podmínek výběrového řízení
<br> na dodání PD akce “Kanalizace a ČOV Pouzdřany“ a provedení
<br> vlastního výběrového řízení <.>
13) Podání žádosti o dotaci na JMK na akci „Kanalizace a ČOV Pouzdřany“ <.>
14) Rozhodnutí ČIŽP – nepovolená skládka odpadů v obci Pouzdřany <.>
<br> 15) Rozpočtové opatření č.1/2019 <.>
16) Různé,diskuse,závěr <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce
(otisk úředního razítka)

Načteno

edesky.cz/d/2702320

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pouzdřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz