« Najít podobné dokumenty

Obec Mladeč - INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE ODPRODAT NEMOCITÝ MAJETEK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mladeč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Bytový dům realitní kancelář
INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
<br> RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
<br> v souladu s ustanovením § 18 odst.1) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajských zřízení) <,>
ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento
nemovitý majetek:
<br> pozemek parc.č.st.164 zast.pl.o výměře 169 m2,jehož součástí je stavba Nové
Zámky,č.p.4,byt.dům,části pozemku parc.č.494/1 zahrada o výměře 539 m2 <,>
dle geometrického plánu č.454-134/2016 ze dne 12.7.2016 pozemek parc.č.494/4
zahrada o výměře 539 m2,části pozemku parc.č.st.88 zast.pl.o výměře 615 m2 <,>
dle geometrického plánu č.454-134/2016 ze dne 12.7.2016 pozemek parc.č.715
ost.pl.o výměře 615 m2,vše v k.ú.a obci Mladeč,z vlastnictví Olomouckého kraje <,>
z hospodaření Nových Zámků – poskytovatele sociálních služeb,příspěvkové
organizace,za minimální kupní cenu ve výši 1 900 000 Kč a za podmínek dle důvodové
zprávy.Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.Záměr Olomouckého kraje bude zveřejněn i v měsíčníku Olomoucký
kraj <.>
<br> Žádosti,podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 14.3.2019 do 13.00 hod.na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje,odbor majetkový <,>
právní a správních činností,Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc <.>
<br> Doba zveřejnění záměru: od 11.2.2019 do 14.3.2019
<br> Zveřejněno: 11.2.2019
<br> Svěšeno:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dne 7.2.2019 vyhotovila Bc.Juřenová

Načteno

edesky.cz/d/2702319


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mladeč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz