« Najít podobné dokumenty

Obec Běšiny - Program rozvoje Obce Běšiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běšiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program rozvoje Obce Běšiny.pdf
PROGRAM ROZVOJE OBCE
BĚŠINY
<br>
NA OBDOBÍ LET 2019 – 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 27.12.2018,Usnesení č.2/11
<br>
<br> Úvod
Při tvorbě dokumentu je využito metodického nástroje Ministerstva pro místní rozvoj ČR <,>
kterým je webová aplikace,vzniklá v rámci projektu „Elektronická metodická podpora tvorby
rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008) a projektu „Podpora strategického
řízení rozvoje obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/B6.00018).Nástroj podporuje obce při tvorbě PRO a
uživatelům poskytuje i odbornou pomoc formou konzultací s metodickými pracovníky <.>
<br> Tento dokument vznikal v průběhu druhého pololetí roku 2018 <.>
<br> Program rozvoje obce (dále nejčastěji jen PRO) obsahuje dvě základní části – část
analytickou,zaměřenou na zachycení stávajícího stavu,a část návrhovou,shrnující zvolené
budoucí cíle a možné cesty k jejich dosažení.Do formulace obou těchto částí byla zahrnuta i
veřejnost a pracovní skupiny sestavené ze zastupitelů obce.V minulosti byla uspořádána
anketa s veřejností – průzkum požadavků na rozvoj obce ve všech oblastech v návaznosti na
investiční akce,spojené se společensko kulturní činností <.>
<br> Dokument má zajistit prosperitu obce,uspokojit potřeby jejích obyvatel a stanovit pravidla
pro rozvoj podnikatelského sektoru.PRO na roky 2019 –2023,s dílčí aktualizací v roce 2018 <,>
se tak stává potřebným koncepčním materiálem,který dává nejen vedení obce,ale zejména
široké veřejnosti přehled o budoucích aktivitách obce,kdy je cílem zajistit trvale udržitelný
rozvoj obce Běšiny i pro následující generace.Lze na něj odkazovat při podávání žádostí
o dotace,úvěry či příspěvky a lépe tak prosazovat zájmy obce a jejích občanů <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> A.ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1.Území
Obec Běšiny leží v podhůří Šumavy,což poskytuje vhodné podmínky pro turistiku a
cykloturistiku.Obec se nachází v Plzeňském kraji v Klatovském...

Načteno

edesky.cz/d/2702314

Meta

Rozpočet   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běšiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz