« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Rozbor vody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

M1_19.pdf
BIOANAL YTIKA CZ,s.na o.o
<br> Laboratoř Chrudim,zkušební laboratořč.1012,akreditovaná ČIA %
<br> dle ČSN EN ISO/IEC 17025.'2005 Š <.>,/aš
<br> 537 01 Chrudim,Píšťovy 820 """"“ |.1012 List: 1 /2
<br> PROTOKOL o ZKOUŠCE č.237/19
<br> XXXXXX ke zkoušení předkládá : Obec Struhařov Struhařov XX XXX XX Benešov u Prahy
<br> Z_akázka : Obec Struhařov
<br> Císlo vzorku : 191 Datum odběru : 8.1.2019 11:45 Vzorek odebral : XXXXXXXX XXXX
<br> Vzorky přijaty dne : X.X.2019
<br> Datum provedení zkoušek : 8.1.- 25.1.2019
<br> Materiál : voda pitná
<br> Způsob odběru : akreditovaný dle SOP-V-01 (ČSN ISO 5667-5)
<br> Místo odběru Označení vzorku Popis vzorku
<br> Struhařov,RD č.p.68 RD č.p.68 kuchyň - dřez,výt.kohout
<br> Použité metody zkoušení
<br> Zkouška A/N Identifikace metody FRA Barva vody spektrofotometricky A SOP - 55 ČSN EN ISO 7887 - XXXXXX C E.coli a koliformní baktérie - A ČSN EN ISO ČSN EN ISO 93023-12015 desinňkovaná voda 9308-1z2015 ICP/OES - voda A SOP - 101 ČSN EN ISO 11885,manuál přístroje ICPE - 9000 Konduktivita - měření v A SOP - 12 A ČSN EN 27888 laboratoři NH3,NH4,N-NH4 A SOP - 23 ČSN ISO 7150-1,změna 21 spektrofotometrie Pitter,P.: Hydrochemíe,4.vydání,VŠCHT Praha 2009 N02,N-NO2 A SOP — 24 ČSN EN 26777 spektrofotometricky N03 spektrofotometricky v UV A SOP - 26 Horáková,M <.>,Lischke,P <.>,Grunwald,A.: oblasti Chemické a fyzikální metody analýzy vod,Praha 1986 Pach a chuť A SOP - 05 ČSN EN 1622,TNV 75 7340 pH potenciometricky - měření A SOP - 10 B ČSN ISO 10523 + změna 21 na místě odběru Počty kolonií 22“C,36“C A ČSN EN ISO 6222 ČSN EN ISO 6222 Teplota A SOP - 01 ČSN 75 7342 TOC/DOC ve vodách A SOP - 79 ČSN EN 1484 Volný,celkový a vázaný chlór A SOP - 03 A Aplikační listy firmy HACH Zákal turbidimetricky - v A SOP - 09 A Metodika firmy HACH laboratoři Výsledek rozboru Mikrobiologické ukazatele Ukazatel Jednotka Hodnota Zkušeb.metoda Nejist.Limit.hodn.Typ Iim.Vyhov E.coli met.membrán.KTJ/100 ml 0 ČSN EN XXX - XXX.X NMH - flltrů XXXX-XXXXXX
<br> BIOANALYTI...

Načteno

edesky.cz/d/2702313

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz