« Najít podobné dokumenty

Obec Struhařov - Zápis č.3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Struhařov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zapis c.3.pdf
1
<br>
ZÁPIS č.3
<br>
<br>
ze zasedání obecního zastupitelstva Struhařov,dne 6.2.2019
<br> Zahájení: 18.00 hod <.>
<br>
<br> Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX,Eichlerová
Radka,XXXXXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br> Omluveni: XXXXXX XXXXXXXX
<br> Počet přítomných členů zastupitelstva je XX,zasedání je usnášení schopné <.>
<br>
Hlasování: PRO / PROTI / ZDRŽEL
<br>
<br> Program:
<br>
1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu <.>
<br> 2.Kontrola zápisu z posledního zasedání <.>
<br> Bez připomínek
<br>
3.Zastupitelstvo obce projednalo,schválilo a pověřuje starostu obce Ing.Libora Matouška
<br> uzavřením smlouvy – dodatek č.1 ke smlouvě o využití sběrného dvora pro účely zpětného
odběru a odděleného sběru elektrozařízení,elektroodpadu,baterií a akumulátorů č.SD – 101
mezi obcí Struhařov a firmou REMA Systém a.s.Praha <.>
Hlasování: 10/0/0
<br>
4.Zastupitelstvo obce projednalo,schválilo a pověřuje starostu obce Ing.Libora Matouška
uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o zapojení do projektu „ Zelená obec“ č.ZO – 0774 mezi
obcí Struhařov a firmou REMA Systém a.s.Praha
Hlasování: 10/0/0
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> otisk úředního razítka
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta
<br>
Zápis zapsal: XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
X
<br> Zápis ověřil: XXXXXX XXXXX,XXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br> Příští zasedání: XX.2.2019,v 18.00 hodin
<br>
Program:
1.Zahájení,volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.Kontrola zápisu z posledního zasedání <.>
3.Projednání došlé pošty
4.Různé
5.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/2702312

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Struhařov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz