« Najít podobné dokumenty

Obec Bošín - Účetní závěrka k 31.12.2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bošín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Účetní závěrka k 31.12.2017
Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavená k 31.12.2017
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 1.2.2018 10:10:06
<br> Název účetní jednotky: Obec Bošín
<br> Sídlo: Obec Bošín
<br> Obec Bošín
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 00580341
<br> Syntetický
<br> účet
<br> Číslo
<br> položky Název položky
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> AKTIV 3 156 206,20 3 275 312,70 1 929 350,27 5 204 662,97 A CELKEM
<br> 2 336 090,90 A.2 240 717,90 1 929 116,00 4 169 833,90 Stálá aktiva
<br> 64 431,00 I.59 463,00 89 237,00 148 700,00 Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 2.013 Software
<br> 3.014 Ocenitelná práva
<br> 4.015 Povolenky na emise a preferenční limity
<br> 5.018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 64 431,00 6.59 463,00 89 237,00 148 700,00019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 7.041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 8.051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 9.035 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
<br> 2 247 659,90 II.2 157 254,90 1 839 879,00 3 997 133,90 Dlouhodobý hmotný majetek
<br> 1 177 282,90 1.1 177 282,90 1 177 282,90031 Pozemky
<br> 2.032 Kulturní předměty
<br> 1 040 240,00 3.933 946,00 1 166 495,00 2 100 441,00021 Stavby
<br> 30 137,00 4.46 026,00 187 647,00 233 673,00022 Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí
<br> 5.025 Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6.485 737,00 485 737,00028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7.029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8.042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9.052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 10.036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 24 000,00 III.24 000,00 24 000,00 Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> 2.062 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2702311

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bošín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz