« Najít podobné dokumenty

Obec Silůvky - Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Silůvky dne 20.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Silůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obecní úřad Silůvky,ul.Prachatičkv 39,Silůvky,664 46
<br> tel/fax.547225127,IČ: 00488305,DIČ: CZ00488305 bankovní spojení: CS a.s <.>,č.účtu 2053697349/0800 www.siluvkv.cz obec.siluvkv(á)siluvkv.cz
<br> Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky
<br> Obecní úřad Silůvky dle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Silůvky,svolaného starostou obce panem Zdeňkem Praxem <.>
<br> Místo konání: zasedací místnost v 1.patře obecního úřadu Silůvky,Prachatičky 39
<br> Doba konání: středa 20.2.2019 v 19 hodin
<br> Navrženy' program:
<br> Zahájení
<br> 1.Projednání a schválení rozpočtových opatření obecního rozpočtu obce Silůvky
<br> 2.Projednání a odsouhlasení přijetí dotace na odbornou učebnu vZŠ z IROP přes MAS BOBRAVA
<br> 3.Projednání a odsouhlasení podání Žádosti o dotaci na MMR — oprava hřbitovní zdi
<br> 4.Projednání a odsouhlasení zápisu z provedené inventarizace Obce Silůvky a návrhu na vyřazeni drobného hmotného majetku 2 roku 2018
<br> 5.Projednání a odsouhlasení návrhu na vyřazení drobného hmotného majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Silůvky
<br> 6.Projednání a odsouhlasení plánu rozvoje obce Silůvky na roky 2019 — 2025
<br> 7.Projednání a schválení nákupu pozemku
<br> 8.Projednání a schválení pronájmu pozemku
<br> 9.Projednání a odsouhlasení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce a.s.„ _ __ _._ _
<br> 10.Různé rl,_ [>V-:::
<br> 1 1.1nformace a diskuse o aktuálním dění v naší obci ' \ " LPC“ Závěr |.cs ta na
<br> LHC.: ( Š'" lití? PS 33 05
<br>,! ola/dc Měk/'
<br> XXXXXX XXXX starosta obce
<br> V Silůvkách,X.X.2019
<br> Vyvěšeno : Sňaío: Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Načteno

edesky.cz/d/2702310

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Silůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz