« Najít podobné dokumenty

Obec Bžany - Pozvánka na 5.zasedání ZO Bžany - středa 20. 2. 2019 od 17,00 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bžany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Zastupitelstvo obce Bžany
<br> P o z v á n k a
<br> Dne 20.února 2019 od 17:00 hodin (středa) se koná 5.zasedání zastupitelstva obce Bžany
<br> v zasedací místnosti OÚ ve Bžanech
Program jednání :
<br> 1.Zahájení,určení zapisovatele
<br> 2.Schválení návrhové komise
<br> 3.Volba ověřovatelů
<br> 4.Schválení programu 5.zasedání ZO Bžany
<br> 5.Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva obce Bžany
6.Závěrečná inventarizační zpráva k 31.12.2018
<br> 7.Výroční zpráva za rok 2018 – o činnosti obce Bžany v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
<br> 8.Mateřská škola Bžany - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021
<br> 9.Smlouva o zřízení věcného břemene -služebnosti č.IP-12-4007087/VB/002
<br> 10.- Knihovní řád
<br> - Pověření knihovnice
11.Organizační,došlá korespondence
<br> 12.Diskuse
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
starostka obce
<br> Doručeno členům zastupitelstva obce: 11.2.2019
<br> Zveřejněno dne: 11.2.2019
<br> Sejmuto: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>

Načteno

edesky.cz/d/2702309

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bžany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz