« Najít podobné dokumenty

Obec Dražovice - Záměr obce č. 1/19

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce č. 1/19
Obec Dražovice,Dražovice 7,683 01 Rousínov Tel.: 517 377 231 e-mail: drazoviceťďdrazovicecz ICO: 00291722 Bankovní spojení: KB,a.s.Bučovice číslo účtu: 3620731/0100
<br> Záměr obce č.1/19 Oznámení ve smyslu zákona č.128/2000 Sb.v platném znění 5 39 odst.1
<br> o záměru pachtu
<br> Rada obce Dražovice po projednání schvalila dne 29.01.2019 v souladu s š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) zveřejnit záměr obce propachtovat pozemky KN: - p.č.3433/9 zahrada o výměře 256 m2 v k.ú.Dražovice za cenu minimálně 0,50 Kč/mZ
<br> - p.č.3434/3 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú.Dražovice za cenu minimálně 0,50 Kč/m2
<br> - p.č.3433/1 zahrada o výměře 648 m2 v k.ú.Dražovice za cenu minimálně 0,50 Kč/m2
<br> - p.č.3434/1 zahrada o výměře 1015 m2 v k.ú.Dražovice za cenu minimálně 0,50 Kč/m2 — p.č.3433/10 zahrada o výměře 246 m2 v k.ú.Dražovice,z důvodu přístupu ksousedním pozemkům je propachtovávaná plocha zmenšená () 18 m2,tzn.skutečná výměra pachtu je 228 m2 za cenu minimálně 0,50 Kč/m2
<br> - p.č.3070/2 orná půda o výměře 786 m2 v k.ú.Dražovice,z důvodu realizace inženýrských síti je propachtovaná plocha zmenšená o 197 m2,tzn.skutečná výměra pachtu je 589 m2 za cenu minimálně 0,50 Kč./m2
<br> Podmínky pachtu: Doba pachtu: na dobu určitou do 29.02.2020 Pachtovné: minimálně 0,50 Kč/m2
<br>.VVr
<br> Zájemci () pacht: doručí své žádosti písemně na podatelnu Obecního úřadu v Dražovicích,Dražovice 7,683 01 Rousínov ve lhůtě do 15 wti dnů ode dne vyvěšení tohoto záměru.Zájemci uvedou v žádosti své jméno,příjmení,datum narození,adresu,kontaktní telefon a e- mail <.>
<br> Zájemce předložením své žádosti bere na vědomí právní & faktický stav nemovitosti.Obec Dražovice si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek.Obec Dražovice si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z předložených žádostí <.>
<br> „ _ OBECDRAŽOVICE 131710119,<,> V _.- - “ DRA'ŽO'VIC'E ? *: Katastralm mapa s vyznacením pozemku 683 01 'ROUSÍNOV
<br> Tel.: 517 377 231
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2702300

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz