« Najít podobné dokumenty

Obec Huntířov - Soupis usnesení ZO č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Huntířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soupis usnesení ZO č. 1/2019
Soupis usnesení 20 Huntířov č.1 ze dne 6.2.2019
<br> Usnesení: ZO —- 2019/0't/01 Zastupitelstvo obce Huntířov schvaluje navržený program <.>
<br> Usnesení: ZO „„ 2019/01/02 Zastupitelstvo obce Huntířov schvaluje přijetí příspěvku na výkon státní správy v působnosti obce v celkové výši 873.400,w Kč a současně schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019 <.>
<br> Usnesení: ZO »— 2019/01/03 Zastupitelstvo obce Huntířov souhlasí s navrženými cenami za pronájem sálu v budove" čp <.>
<br> 1,k.u.Huntířov dle přiloženého navrhu <.>
<br> Usnesení: ZO _„ 2019/01/04
<br> Zastupitelstvo obce Huntířov schvaluje výjimku ze směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Huntířov při zadaní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení vodovodních přípojek pro obyvatele a rekreační objekty Stare Olešky a schvaluje postup zadání zakázky dle l,kategorie směrnice.Současně schvaluje zadání zakázky společností lNGREAl.DC,lČ: 27290964,se sídlem Nam.Svobody 461/1,Děčín <.>
<br> Usnesení: ZO —— 2019/01/05 Zastupitelstvo obce Huntířov schvaluje financování projektové dokumentace a maten'álu na pořízení vodovodních přípojek trvale žijícím občanům <.>
<br> Usnesení: ZO - 2019/01/06
<br> Zastupitelstvo obce Huntířov schvaluje podání žádostí o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova na opravu místních komunikací pro opravu úseků místních komunikací 50 a 17c v Huntířove a současně schvaluje finanční spoluúčast obce <.>
<br> Usnesení: ZO <.>,<.>.2019/01/07
<br> Zastupitelstvo obce Huntířov schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace poskytované Krajským Úřadem Ústeckého kraje v rámci programu obnovy venkova na opravu objektu na st.p,č.129 v k.ú.Stara Oleška a současně schvaluje finanční spoluúčast obce <.>
<br> Usneseni: ZO — 2019/01/08
<br> Zastupitelstvo obce Huntířov schvaluje přijetí dotace poskytované Ministerstvem životního prostředí vrámci Operačního programu životního prostředí.Výše pnjate dotace činí maximálně 11 137 981,46 Kč <.>
<br> Usneseni: ...

Načteno

edesky.cz/d/2702289

Meta

Pronájem   Rozpočet   Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Huntířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz