« Najít podobné dokumenty

Obec Chrášťany - Hospodaření obce 2007

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chrášťany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hospodaření obce 2007
HosPoD^ŘENÍ
v
<br> z toho
cEiJ(orÉ rŘí.luv
peňové přijny
ileriaňovó příjny
íapitáIové příjny
Investiění d'otace z kraJa
Neinvgstiění dota'ge ze sR
Převod'y z ťond,u r9zoťr
<br> II.YÍDAJEt
<br> 3o'408.998']4 Kě
il' 67 9.633,56 Kě
L,354.6 90'78 Kě
<br> 2.400r-.Kě
121.oo0'-- Kě
5L.269'-.Eě
<br> 1T'OOO.OOO'- 66
<br> 17'590 <.>,35,za Ké
<br> 8.992,<.> - Kě
5,o5L.5I3,6a Ké
1' 005.<.> 7 8',-.Kě
<br> 43.249l.- Kě
996.386'50 Kě
<br> L,967.06T '60 Kě
129.99o'ř Kě
658.<.> 096r.- Kě
995,469,50 Kě
268.940,-.Kě
<br> 6,458.446,* Kó
? ^^^boUVU' -- Ác
<br> z toho
<br> Poznánkg:
<br> cEiJ(ovř vÝpn.rg
<br> Veterináraí péěo
Doprava
<br> štotství
Kultura
Vodní bospod'ářství
S1užby
<br> Sociální Yěci
Zastupitelstvo obcc
Správa
úzenní plánování
Ostatní služby
Dotaco Region
<br> oaňové příjny obsďruJír daň z příjnů fyz.osob ze záv!s}é ěinnosti <,>
z podnikání,daň z příjnů práv.osob,d'aň z přidané hodnoty' dan
z nonovitostí,správní poplatky,nístní poplatky'poplatlry za
výherní hrací přístroj
Nedaňoví příjny obsa,huJír poplatky za' od'voz dom.odpad,u,úroky
z bankov.úětů' příjen z pronáJnrů pozenků,příJem z d.ividend''
sankění p1atby,neinvestíění d'ar pro ško1u
Kapitálové příJmy obsahují příjenn z prodeje pozenku

Načteno

edesky.cz/d/2702279

Meta

Územní plánování   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chrášťany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz