« Najít podobné dokumenty

Obec Potštejn - Návrh rozpočtu Obce Potštejn na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu 2019 - Výdaje.pdf
Návrh rozpočtu Obce Potštejn na rok 2019
<br> Výdaje Návrh rozpočtu
<br> ParagrafPoložka v tis.Kč
<br> 1012 5….Pozemky 1,00
<br> 1032 5….Celospolečenská funce lesa 350,00
<br> 2141 5….IC 150,00
<br> 2143 5….Obchod,cestovní ruch 30,00
<br> 2212 5….Komunikace 2 547,95
<br> 2219 5….Ostatní komunikace /cyklotrasy/ 20,00
<br> 2321 5….Kanalizace 150,00
<br> 2341 6….Vod.díla v zem.Krajině - rybník Brná 650,00
<br> 3113 5….ZŠ a MŠ příspěvek + provoz 1 137,51
<br> 3311 5….Divadelní činnost 64,00
<br> 3314 5….Knihovna 55,00
<br> 3321 5….Udržování,obnova hradu 2 000,00
<br> 3329 5….Sv.Marek 250,00
<br> 3330 5….Náb.společnosti 4,00
<br> 3392 5….Kult.činnost - XXXXXX XX,XX
<br> XXXX X….Soc.komise 40,00
<br> 3419 5….Ostatní tělových.činnost 88,00
<br> 3421 5….Využití volného času mládeže 40,00
<br> 3429 5….Ostatní zájm.činnost a rekreace 100,00
<br> 3511 5….Všeobec.ambulantní péče 200,00
<br> 3631 5….Veřejné osvětlení 300,00
<br> 3632 5….Pohřebnictví 30,00
<br> 3639 5….Komunální služby a územní rozvoj 2 500,00
<br> 3639 6….Stavby 7 000,00
<br> 3722 5….Sběr a svoz komunál.odpadu 800,00
<br> 3745 5….Péče o vzhled obce,veřej.zeleň 400,00
<br> 3900 5….Ostatní činn.související se služ.pro obyv.173,00
<br> 4351 5….Pečovatelská služba 950,00
<br> 4351 6….Pečovatelská služba 260,00
<br> 4359 5….Sociální péče 48,00
<br> 5212 5….Ochrana obyvatelstva 1,00
<br> 5512 5….Požární ochrana -dobrovolná část 270,00
<br> 6112 5….Zastupitelstvo obce 900,00
<br> 6171 5….Činnost místní zprávy 5 000,00
<br> 6310 5….Obecné výdaje z finanč.operací 70,00
<br> 6330 5….Převod vlast.fondům 1 082,00
<br> 6399 5….Ostatní finanční operace 1 500,00
<br> 6402 5….Vratka volby 17,54
<br> 6409 5….Penále 1,00
<br> Celkem -výdaje 29 230,00
<br> 8124 úvěr 120,00
<br> Rozdíl 8 mil bude kryt finančními prostředky z rezerv za minulá období
<br>
<br> Tř.5 a 6 Běžné a kapitálové výdaje celkem 29 230,00
<br> Tř.8 Financování celkem 120,00
<br> V Potštejně dne 7.2.2019 XXXX XXXXXX
<br> Vyvěšeno dne X.X.XXXX starosta obce
<b...
Návrh rozpočtu 2019 - Příjmy.pdf
Návrh rozpočtu Obce Potštejn na rok 2019
<br> Příjmy:
<br> Paragraf Položka v tis.Kč
<br> 0 1111 Daň z příjmu FO ze závis.činnosti 3 100,00
<br> 0 1112 Daň z příjmu FO ze sam.činnosti 100,00
<br> 0 1113 Daň z příjmu FO z kapit.výnosů 300,00
<br> 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 600,75
<br> 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 200,00
<br> 0 1211 Daň z přidané hodnoty 6 200,00
<br> 0 1511 Daň z nemovitosti 1 500,00
<br> 0 1333 Popl.za ulož.kom.odpadu 200,00
<br> 0 1334 Odvody za odnětí půdy 50,00
<br> 0 1340 Poplatky za likvidaci komunál.odpadu 520,00
<br> 0 1341 Poplatek ze psů 12,00
<br> 0 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 10,00
<br> 0 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20,00
<br> 0 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů 130,00
<br> 0 1361 Správní poplatky 180,00
<br> 0 1381 Odvod výtěžku z prov.loterií 150,00
<br> 0 1385 Odvod z výherních hracích přístrojů 20,00
<br> 0 4112 Neinvest.přij.dotace ze SR s.dot.vz.205,40
<br> 6330 4131 Převod z vlast.fondů hosp.č.320,00
<br> 6330 4134 Soc fond -převody z rozpočt.účtů 82,00
<br> 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 20,00
<br> 1012 3111 Příjmy z prodeje pozemků 150,00
<br> 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00
<br> 2141 2112 IC 70,00
<br> 2212 2119 Komunikace 3,00
<br> 2219 2111 Parkovné 70,00
<br> 3113 2229 ZŠ a MŠ 48,85
<br> 3314 2111 Činnosti knihovnické 3,00
<br> 3321 2.<.>.<.> Tržby -činnost pam.ústavů,hradů,zámků 1 310,00
<br> 3429 2.<.>.<.> Ostat.zájm.činnost a rekreace-Vochtánka 270,00
<br> 3511 2.<.>.<.> Všeobec.ambulantní péče - nájem 250,00
<br> 3613 2132 Nebytové hospodářství - nájemné 5,00
<br> 3632 2.<.>.<.> Pohřebnictví - nájemné 5,00
<br> 3633 2….Údržba inž.sítí 15,00
<br> 3639 2.<.>.<.> Komunální služ.a územní rozvoj 1 010,00
<br> 3725 2324 Využití kom.odpadů 220,00
<br> 4351 2.<.>.<.> Pečovatelská služba 750,00
<br> 6171 2.<.>.<.> Činnost místní správy 40,00
<br> 6310 2141 Příjmy z fin.operací - úroky 10,00
<br> Celkem - příjmy: 21 350,00
<br>
<br> Příjmy: Návr...

Načteno

edesky.cz/d/2702275

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz