« Najít podobné dokumenty

Obec Vysoká - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoká.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016
U
<br>
<br>
OBEC VYSOKÁ,okres Mělník
se sídlem Obecní úřad Vysoká č.p.32,277 24 Vysoká
Výroční zpráva obce Vysoká za rok 2016
o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím
V souladu s § 18 zákona 106/1999Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění zveřejňuje obec Vysoká následující údaje :
<br> Počet podaných žádostí o informace
<br> (§ 18,odst.1 písm.a)
0
<br> Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> (18 odst.1,písm.a)
0
<br> Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> ( 18 odst.1 písm.b)
0
<br> Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
<br> (§ 18 odst.1 písm.d)
0
<br> Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnuté výhradní licence
( §18 odst.1 písm.d)
0
<br> Počet stížností podaných podle § 16 a,důvod jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
(§ 18 odst.1 písm.e)
0
<br> Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona
0
<br>
zpracovala :
XXXXX XXXXXXXXX,starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/2702273

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysoká      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz