« Najít podobné dokumenty

Obec Záryby - MÚ BnL - SB Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Záryby.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MÚ BnL - SB Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
Městský úřad Brandýs nad Labem—Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1,2 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav MINIUNI“
<br> ]
<br> brnlvplgv003lv Odbor dopravy Váš dopis čj.: Ze dne: Naše čj.: MÚBNLSB-OD-15374/2019— MASPE
<br> Naše Sp.zn.: OD-3245/2019-IVIASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: petramaskova©brandysko.cz Datum: 08.02.2019
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem—Stará Boleslav,odbor dopravy,pracoviště XXXXX XXXXXXXX,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust.9 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,podle ust.9 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") rozhodl podle ust.& 77 zákona o silničním provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
<br> na silnici Ill/10159 k.ú.Záryby,z důvodu provádění stavebních prací při akci: „Záryby,p.č.268/1,příp.NN“,spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a odsouhlaseného DlO Policii ČR Krajské ředitelství SK,Dl úo Mělník,č.j.KRPS- 2536-9/ČJ—2019-010606 ze dne 24.1.2019,které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br>.Termín přechodné úpravy provozu: 27.3.2019 - 1.4.2019
<br>.Dopravní značení bude umístěno a instalováno dle schváleného DIO Policii ČR Krajské ředitelství SK,DI úo Mělník,č.j.KRPS-Z536—9/ČJ-2019—010606 ze dne 24.1.2019 <.>
<br>.Dopravní značení bude provedeno v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 66,Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně <.>
<br> ww...

Načteno

edesky.cz/d/2702268

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Záryby      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz