« Najít podobné dokumenty

Obec Holohlavy - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - 11.02.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holohlavy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S M I Ř I C E
odbor výstavby
<br> Palackého 106,503 03 Smiřice
www.mestosmirice.cz,e-mail: podatelna@mestosmirice.cz,ID datové schránky: nunbrcq
<br> Č.SPISU SMI/5758/Výst/18/HA VYŘIZUJE Ing.Házová
ČJ.SMI/0708/Výst/19/HA TELEFON 495 809 022
DATUM 11.02.2019 E-MAIL hazova@mestosmirice.cz
Počet listů 6 listů / 11 stran
Počet příloh 0/ 0 listů
Počet svazků 0
Spis.znak,skart.režim 328.3/A5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
(řízení s velkým počtem účastníků)
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Městský úřad Smiřice,odbor výstavby obdržel dne 14.12.2018 od společnosti JFT s.r.o <.>,IČO: 25275771 <,>
V Lukách 126,507 81 Bělohrad,v zastoupení společnosti ČEZ Distribuce,a.s.IČO: 24729035,Teplická
874/8,405 02 Děčín,žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Holohlavy,ul.Na Lávkách
– rekonstrukce“ v kat.území Holohlavy a v kat.území Smiřice.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
řízení <.>
<br> stavbou dotčené pozemky a stavby:
- kat.území Holohlavy: p.č.– 498/1,496/5,95/2,496/3,496/6,111/1,496/7,111/12,496/8,111/9 <,>
<br> 111/10,111/6,130/1,133/2,142/1,142/2,107/3,107/27,107/4,100/6,100/1,99,96/2; st.č.– 171
(čp.162 objekt k bydlení),175 (čp.160 objekt k bydlení),158 (čp.146 objekt k bydlení),157 (čp.139
objekt k bydlení),172 (čp.159 objekt k bydlení),130 (čp.125 objekt k bydlení),135 (čp.129 objekt
k bydlení),167 (čp.154 objekt k bydlení),136 (čp.128 objekt k bydlení),214 (čp.178 objekt k bydlení) <,>
170 (čp.148 objekt k bydlení),174 (čp.161 objekt k bydlení),173 (čp.158 objekt k bydlení),168 (čp.155
rodinný dům),146 (čp.140 objekt k bydlení),141 (čp.132 objekt k bydlení),197 (čp.177 rodinný dům) <,>
166 (čp.153 objekt k bydlení),137 (čp.127 objekt k bydlení)
<br> - kat.území Smiřice: p.č.– 1113/2,1113/1,200,199,728/2,203/2,203/3,203/1,203/11,1117,201/4 <,>
194/1,729,146,148/2,147,145,142/1; st.č.– 142/1 (čp.115 objekt k bydlení),224 (čp.192 objekt
k bydlení),253 (čp.268 objekt k bydlení),139 (čp.111 bytový dům),146 (čp.119 objekt k bydlení),14...

Načteno

edesky.cz/d/2702249

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holohlavy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz