« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Dražební vyhláška č. 53-1 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

drazebni-vyhlaska-c-53-1-2017.pdf
<.>,*wwr
<br> > IMEX REALITY s.r.o <.>
<br> > Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží % 161512 ?02 00 \:íorav eká Ostrá-na
<br> > iČ:
<br> “r“ Zapsaoá vobchodním rejstříku vedeným Krajským soudem \: Qstrave oddíl C,vložka 40422
<br> > Zasíoupená lng,Romance Čápovou,_šednat€lkoo spošečnostš
<br> ((!áiejen „ dražebník “) Vyhiašuje
<br> po'dše ustanoveni š 2G a ustanovení iq" léa zákona či 26/2000 Sbů o veřejných dražbách na návrh navrhovatele JUDr.Jana Kudrnová1 Ph.D.advokát,se sídlem Na Hradbách Bil 19 <.>,PSČ 792 OG O-szrava— Moravsšcá Ostrava insolvenční správce dlužníka: Ing.Jaromír _.J <.>,narozen doručovací adresa: 742 43 ]
<br> fdála jen.navrhmfeaf !“ )
<br> konání veřejné dražby dobrovolné — elektronické
<br> rdáiejen,<.> dražba “jf
<br> Místo.datum.čas zghájegí & ukončení elektronické dražhv
<br> Dražba se koná elektronicky prostřednicwím internetového portálu www.realdrazbv.e2,dne 23.i.2018.Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licštátorm & to: v 14:08 hodin.Ukončení dražby bude nejdříve za 30 minut.tj.v 14.39 hodin <.>
<br> Před měn; dražby
<br> Předmětem dražby je Soužmr veci oemovitých,;! to:
<br> — pozemek parc.č.785/3 12 orná půda,způsob ochrany zeměděíský půdní fond o výměře ! l64 m2
<br> - pozemek parc.č.905525 orná půda.způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 5532 m2 pozemek “parc.č.1845559 twašý travní porost,způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 377 m2
<br> - pozemek parc.č„ l193526 trvalý travní porosí,způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 4941 m2
<br> - pozemek parc.č.148753 trvalý travní porost,způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře ?079 m3
<br> - poze-mel; parc.č.i539i5€3 trvalý“ travní porost,způsob ochrany zemědělský půdní fond o výměře 338 m2
<br> - pozemek parc.od 53951 trvalý travní porost,způsob ochrany zemědělský půdní food o výměře 489 m2
<br> „ pozemek parc.č.1539£65 trvalý travní porost,způsob ochrany zemědělský půdo'í fond o výměře 223 m3
<br> - pozemek parc.č.1539f72 trvalý travní porost! zoůsob ochrany ze...

Načteno

edesky.cz/d/2702235

Meta

Dražební vyhláška   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz