« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Městský úřad Bílovec - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mestsky-urad-bilovec-verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-prechodne-upravy-provozu-na-pozemnich-komunikacich.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství 17.listopadu č.411,743 01 Bílovec
<br> VÁŠ DOPIS zN;
<br> ZEDNE: 11121201?,u“ '.-- ijají NAŠE ZN.: MBC/JBóUS/IWDSH/Bia 1471/2017,-- - -- _ „ -- <.>,V.- ; VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX : %“,Žofií/VIZ " w ' TEL,XXXXlXXXX j.—' f/ 'É/fř/zóá/ E—MAíL,radoslav blalíkíýbílovec cz ] ;; _,\ _ \? )() “._ & DATUM 14122017 "
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy stanovení přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Městský úřad Bílovec,odbor dcpravy a silničního hospodářství.jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení Š 61 odst.1 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,příslušný podle ustanovení © 124 odst.1 a 6 a 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) v souladu s ustanovením 5 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) a s užitím & 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění
<br> vydává opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se ve smyslu ustanovení & 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) po předchozím projednání s Policií ČR,KŘ,územní odbor Nový Jičín,dopravní inspektorát Nový Jičín
<br> stanoví přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci:
<br> - silnice 11.a 111.třídy (na území okresu Nový Jičín) z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při činnosti spojené se správou,údržbou,měřením,opravou a uzavírkou komunikací vmajetkové správě SSMSK,příspěvková organizace,středisko Nový Jičín pro rok 2018 <.>
<br> dopravním značením: přechodné dopravní značení bude podle % 61 odst.4) zákona č.361/2000 Sb.užíváno...

Načteno

edesky.cz/d/2702234

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz