« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Městský úřad Bílovec - stavební povolení veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mestsky-urad-bilovec-stavebni-povoleni-verejna-vyhlaska.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 17.listopadu 411/3 Digitálně podepsal lng <.>
<br> 743 01 Bílovec XXXXXXXXX XXXXXXXX Datum: XX.XX.XXXX XX:XX:XX +XX:XX
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE: NAŠE ČJ.: MBC/13422/18/DSH/Al 1481/2018 i VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX Š TEL.: XXX XXXXXX i“ EuMAIL: alcxandraalcerova©biloveecz í * DATUM: 8.února 2019 Ě'L'Šíu <,>
<br> živ-iw oč Matti
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dne 11.5 2018 podala Správa silnic Moravskoslezského kraje,příspěvková organizace,IČO 00095711,Úprkova o.p 795/1,Přívoz,702 00 Ostrava 2,středisko Nový Jičín,Suvorovova S25,Šenov u Nového Jičína,741 11 Nový Jičín,zastoupena na základě plné moci společností NELL PROJEKT s.r.<.> o,IČO 29209081,Plesníkova č.p.5559,760 05 Zlín 5 (dále jen „stavebník") u Městského úřadu Bílovec,odboru dopravy a silničního hospodářství,žádost o ohlášení stavby: Oprava silnice III/46420 Studénka - Pustějov na pozemku parc.č.518,531,2406/1,2408/4,2420/109,2420/205,2420/208,2420/209,2420/210,3072,3081,3097 v kat.území Butovice,2023/1,2033,2070/1,2070/6,2070/11,2070/12,2323,2421 v kat.území Pustějov (dále jen „stavba“) <.>
<br> Městský úřad Bílovec,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako speciální stavební úřad podle ustanovení šlS odst.1 písm,c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,(dále jen „stavební zákon“),věcně příslušný podle ustanovení 5 40 odst.4,písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),místně příslušný podle ustanovení š 11 odst.1,písm.a) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),rozhodl takto:
<br> Stavba Oprava silnice III/46420 Studénka - Pustějov na pozemku parc.č.518,531,2406/1,2408/4,2420/109,2420/205,2420/208,2420/209,2420/210,3072,3081,3097 v kat.území Butovice,2023/1,2033,2070/1,2070/6,2070/11,2070/12,2323,2421 v kat.území Pustějov s...

Načteno

edesky.cz/d/2702211

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz