« Najít podobné dokumenty

Obec Bystrovany - Rozhodnutí veřejnou vyhláškou (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bystrovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnuti veřejnou vyhláškou.pdf [5,81 MB]
MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br> oddělení vodního hospodářství Hynaisova 34/10,779 00 Olomouc
<br> Spisový znak—231.2,skaltační znak/skartační lhůta — A/20
<br> Č.j.SMOL/O36624/2019/OZP/VH/Gib V Olomouci 07.02.2019
<br> Spisová značka: S—SMOL/269547/2018/OZP Uvádějte vždy v korespondenci
<br> Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing.XXXX XXXXXXXX,dveře č.X.XX Telefon: XXXXXXXXX
<br> E—mail: hanagibalova©olomouceu
<br> Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing.XXXX XXXXXXXXXX
<br> „ Inženýrské sítě Bukovany - lokalita "POD DEŠTNÍKEM" - SOO3 splašková kanalizace“
<br> v ROZHODNUTQ VEREJNOUHVYHLASKOU
<br> Magistrát města Olomouce,odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 5 104 odst.2 písm.c) a 5 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení š 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení © 15 odst.5 vodního zákona a © 15 odst.1 písm.cl) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),na základě řízení dle 5 1 15 vodního zákona a 5 1 1 1 - © 1 12 stavebního zákona
<br> žadateli firmě Link City Development s.r.o <.>,IČO: 27774023,Horní lán 445/1,Slavonín,783 01 Olomouc 18,v zastoupení: JANY DUBOVSKE,nar.14.12.1986,Jižní 566/9c,Slavonín,783 01 Olomouc 18
<br> vydává stavební povolení
<br> podle ustanovení 5 15 odst.1 vodního zákona a ustanovení 5 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „ Inženýrské sítě Bukovany - lokalita "POD DEŠTNÍKEM" - 8003 splašková kanalizace“ na pozemcích parc.č.273 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,ostatní plocha,parc.č.1078 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,orná půda,parc.č.1079 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,orná půda,parc.č.1080 v k.ú.Bukovany u Olomouce,obec Bukovany,orná půda,parc.č.1081 v k.ú.Bukovany u Ol...

Načteno

edesky.cz/d/2702203

Meta

Doručení veřejnou vyhláškou   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bystrovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz