« Najít podobné dokumenty

Obec Merklín (Karlovy Vary) - Obec Merklín - Informace o konání III. zasedání ZO Merklín - 21.2.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Merklín (Karlovy Vary).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
O B E C M E R K L Í N
OBECNÍ ÚŘAD MERKLÍN
Merklín č.p.6,362 34 Merklín
<br> I N F O R M A C E
o konání III.zasedání Zastupitelstva obce Merklín
<br> Obecní úřad Merklín,informuje o konání III.zasedání Zastupitelstva obce Merklín,svolaného starostou obce p.Ing.Zdeňkem Gerátem
Místo konání: Zasedací místnost obce Merklín
Doba konání: 21.2.2019 od 18.00 hod <.>
<br> Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Kontrola usnesení ze zasedání ZO dne 13.12.2018
4) Schválení dohody o provedení práce – zastupitelů obce
5) Rozpočtové opatření č.6/2018 – na vědomí
6) Výroční zpráva o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.– na vědomí
7) Schválení OZV č.1/2019,kterou zrušuje OZV č.1/2008 o zákazu požívání alkoholických
nápojů na veřejném prostranství
8) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – p.Landiga M <.>
9) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – Český svaz včelařů
10) Žádost NF Gaudeamus o poskytnutí finanční podpory na dějepisnou soutěž studentů
gymnázií
11) Schválení VPS o poskytnutí dotace z rozpočtu Svazku obcí Bystřice
12) Žádost klubu důchodců o navýšení rozpočtu za rok 2018
13) Revokace usnesení č.20/2/18 „Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.IP-12-0005892/VB1“ z II.zasedání ZO ze dne 13.12.2018 z důvodu změny technického řešení
14) Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.IP-12-0005892/VB1
Název stavby: Merklín,KV,pč.336/11,kNN (ČEZ Distribuce)
15) Revokace usnesení č.14/25/18 z XXV.zasedání ZO ze dne 12.9.2018 Změna č <.>
1 Územního plánu Merklín
16) Záměr na pronájem reklamní plochy na pozemku p.č.459 k.ú.Merklín o rozměrech
1x2m
17) Záměr na prodej nebo pronájem pozemku p.č.570/6 k.ú.Oldřiš o výměře 7.715 m2
18) Schválení směny pozemků – část pozemku p.č.20/2 k.ú.Merklín za části pozemků: p.č <.>
5/2,348/5,20/4,4/2,65 k.ú.Merklín
19) Stanoven...

Načteno

edesky.cz/d/2702202

Meta

Zákon 106/1999   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Merklín (Karlovy Vary)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz