« Najít podobné dokumenty

Obec Strachotice - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Strachotice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Strachotice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Obce Strachotice na rok 2019
List1
Návrh rozpočtu Obce Strachotice 2019
Příjmy návrh rozpočtu 2019 rozpočet 2018 skutečnost 2018
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3,200,000.00 Kč 3,200,000.00 Kč 3,440,449.04 Kč
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 80,000.00 Kč 80,000.00 Kč 81,029.70 Kč
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 282,000.00 Kč 282,000.00 Kč 320,169.27 Kč
1121 Daň z příjmů právnických osob 3,000,000.00 Kč 2,939,000.00 Kč 2,939,977.87 Kč
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 330,500.00 Kč 331,170.00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 6,000,000.00 Kč 6,835,900.00 Kč 7,285,417.24 Kč
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 10,000.00 Kč 300.00 Kč 355.00 Kč
1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 390,000.00 Kč 390,000.00 Kč 391,433.00 Kč
1341 Poplatek ze psů 10,000.00 Kč 11,000.00 Kč 11,130.00 Kč
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500.00 Kč 150.00 Kč 166.00 Kč
1361 Správní poplatky 6,000.00 Kč 6,000.00 Kč 8,346.00 Kč
1381 Daň z hazardních her 185,000.00 Kč 130,000.00 Kč 130,579.80 Kč
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.0.00 Kč 50.00 Kč 54.08 Kč
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 0.00 Kč 38,000.00 Kč 2,224,644.89 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 2,200,000.00 Kč 2,224,000.00 Kč 56,237.00 Kč
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0.00 Kč 56,200.00 Kč 237,900.00 Kč
4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 252,400.00 Kč 237,900.00 Kč 3,691,528.88 Kč
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 0.00 Kč 3,691,700.00 Kč 410,000.00 Kč
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0.00 Kč 410,000.00 Kč 40,688.54 Kč
4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně 0.00 Kč 40,700.00 Kč 3,221,999.30 Kč
<br> 1012 - Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.445,000.00 Kč 373,600.00 Kč 445,871.00 Kč
<br> 2310 -Pitná voda 450,000.00 Kč 455,000.00 Kč 456,136.00 Kč
<br> 3117 - První stupeň základních škol 0.00 Kč 100,000.00 Kč 100,000.00 Kč
<br> 3...
POZVÁNKA
P O Z V Á N K A
<br>
<br> na zasedání zastupitelstva Obce Strachotice
která se bude konat dne 25.2.2019
v 17:00 hodin na Obecním úřadě ve Strachoticích
<br> Program:
1.Kontrola plnění usnesení
2.Rozpočtová změna 5,6,7,8/2018
<br> 3.Rozpočet na rok 2019
4.Obecně závazná vyhláška obce Strachotice č.1/2018 o místních poplatcích
<br> 5.Žádost o pronájem,případně prodej části pozemku parc.č.3/1,k.ú.Strachotice
6.Žádost o odkoupení pozemku parc.č.1365,k.ú.Strachotice
<br> 7.Žádost o odkoupení pozemku parc.č.211/5,k.ú.Strachotice
<br> 8.Žádost o odkoupení pozemků parc.č.3121 a 3122,k.ú.Micmanice
<br> 9.Žádost o odkoupení pozemku parc.č 1611,k.ú.Strachotice
<br> 10.Žádost o odkoupení části pozemku parc.č.395/1,k.ú.Strachotice
<br> 11.Žádost o prodej pozemků parc.č.2758/10,2758/34,256/65,k.ú.Micmanice
12.Odkup části pozemku parc.č.2758/37,k.ú.Micmanice
<br> 13.Žádosti o dotace
14.Různé
<br> 15.Diskuse
Ve Strachoticích dne 6.2.2018
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX v.r <.>
<br>
<br>
<br>
starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/2702198

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Strachotice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz