« Najít podobné dokumenty

Obec Velké Albrechtice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA-OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velké Albrechtice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor: dl-5715081184262782263.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 449.71 kB
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 17.listopadu č.411,743 01 Bílovec
<br>
<br> http://www.bilovec.cz IČO 00297755 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Bílovec,č.účtu: 19-1761833319/0800
<br>
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE : 23.1.2019
<br> NAŠE ZN.: MBC/2184/19/DSH/Bia 288/2019
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX
TEL: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: radoslav.bialik@bilovec.cz
DATUM: 8.2.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br>
Městský úřad Bílovec,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný úřad obce
<br> s rozšířenou působností podle ustanovení § 61 odst.1 písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,příslušný podle ustanovení § 124
<br> odst.1 a 6 a § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
<br> „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) v souladu s ustanovením § 173 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) a s užitím § 77 odst.5
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
<br> zákonů,v platném znění
<br>
<br>
<br> vydává opatření obecné povahy <,>
<br>
<br>
<br> kterým se ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) po předchozím projednání s Policií ČR,KŘ <,>
<br> územní odbor Nový Jičín,dopravní inspektorát Nový Jičín
<br>
<br>
<br> stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích:
<br>
<br> -silnice II.a III.třídy (na území okresu Nový Jičín) z důvodu zajištění bezpečnosti a
<br> plynulosti silničního provozu při činnosti spojené se správou,údržbou,měřením,opravou a
<br> uzavírkou komunika...

Načteno

edesky.cz/d/2702188

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velké Albrechtice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz