« Najít podobné dokumenty

Obec Jenštejn - UD/19/2019 Veřejná vyhláška Městského úřadu Brandýs n/L.-Stará Boleslav_stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jenštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
OJ/0152/2019
<br> Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-13543/2019-VOKIV
<br>
OBEC JENŠTEJN IČ 00240249
9.května č.p.60
250 73 JENŠTEJN
<br>
Naše sp.zn.: OD-3134/2019-VOKIV
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: ivana.vokalkova@brandysko.cz
<br> Datum: 05.02.2019
<br>
<br> k vyvěšení:
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav
Obec Jenštejn
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
Opatření obecné povahy
<br>
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav,Odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst <.>
1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě § XXX
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád <,>
vydává opatření obecné povahy spočívající ve
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Brandýs n./L.-Stará Boleslav,pracoviště Praha,Odbor dopravy,jako příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím souhlasu Policie ČR,KŘP
Středočeského kraje,ÚO Praha-venkov VÝCHOD,č.j.KRPS-21617-1/ČJ-2019-011506 ze dne
4.2.2019
<br>
s t a n o v u j e
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu
provozu silnici na místních komunikacích ul.Zlatnická a ul.Soukenická v k.ú.Jenštejn okres
Praha-východ z důvodu provádění stavby „Přístavba Mateřské školy Jenštejn“ <.>
<br>
Žadatel: Obec Jenštejn,se sídlem 9.května 60,250 73 Jenštejn,IČ 00240249
<br>
<br>
<br>
<br> MÚBNLSB-OD-13543/2019-VOKIV
<br> 2
<br>
<br> K označ...

Načteno

edesky.cz/d/2702179

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jenštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz