« Najít podobné dokumenty

Obec Rataje - Zápis z 3. společného jednání Zastupitelstva obce Rataje zde dne 31.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rataje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 3. společného jednání Zastupitelstva obce Rataje ze dne 31.1.2019
Obec Rataje
<br> Rataje 139,768 12 Rataje u Kroměříže tel.č.: 573 364 028 [ e—mail: ou.rataje©email.cz
<br> ZÁPIS
<br> 3.zasedání Zastupitelstva obce Rataje konané dne 31.1.2019 v Zasedací místnost OU Rataje od 17:00 hod <.>
<br> Upozomění: Jedná se o neúplný zápis.Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě <.>
<br> Doba jednání: 17,00 -21,00 Přítomno: 8
<br> Omluveni: 1
<br> Neomluveni: 0
<br> Předsedající: XXXXXXX XXXXXXXX Zapisovatel*: XXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXXX PhDr.XXXXXXX XXXXX <,>
<br> *Předsedající v souladu s jednacím řádem Obce určil výše uvedenou osobu.O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně,zdvižením ruky <.>
<br> 1.Zahájení,ověřovatelé zápisu,schválení programu,určení zapisovatele zápisu
<br> Starosta přivítal členy zastupitelstva na 3.zasedání zastupitelstava obce,prohlásil,že jednání bylo řádně svoláno,na jednání je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a je tedy jednání usnášeníschopné.Starosta navrhl ověřovatele zápisu 3.zasedání zastupitelstva obce: Ph.Dr XXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Pověřil zpracováním zápisu XXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> XX' ],_ Zastupitelstvo obce Rataje po projednání schvaluje Ověřovatele zápisu z 3.zasedání zastupitelstva obce: PhDr.XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> ÍÍ' ] l ] „,<,> _ Pro: 7 / Proti: 0/ Zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.2/1 bylo schváleno <.>
<br> Starosta seznámil zastupitele s programem 3.zasedání ZO.Program byl doručen zastupitelům před zasedáním.Starosta navrhl doplnit bod Různé & body
<br> 26/1 odměny zastupitelů v souladu s nařízením vlády č.318/2007 Sb <.>,zveřejněno ve sbírce zákonů ze dne 20.9.201 8
<br> 26/2 Smlouva o úvěru z výběrové řízení ze dne 30.1.2019 nabídky Česká spořitelna a.s.Komerční banka a.s <.>
<br> Il' ],_ Zastupitelstvo obce Rataje po projednání schvaluje Program 3.zasedání zastupitelstva obce
<br> ll' ] 1 ] „,<,> _ Pro: 7/ Proti: 0/Zdrže1i se: 0
<br> Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 14
<br> Usnesení č.2/2 bylo schváleno...

Načteno

edesky.cz/d/2702173

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rataje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz