« Najít podobné dokumenty

Obec Rataje - Usnesení z 3. společného jednání Zastupitelstva obce Rataje 31.1.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rataje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 3. společného jednání Zastupitelstva obce Rataje 31.1.2019
Obec Rataje
<br> Rataje 139,768 12 Rataje u Kroměříže tel.č.: 573 364 028 ] e-mail: ou.rataje©email.cz
<br> USNESENÍ
<br> 3.zasedání Zastupitelstva obce Rataje
<br> konané dne 31.1.2019 v Zasedací místnost OU Rataje od 17:00 hod.číslo jednací 127/2019
<br> 1/ Zastupitelstvo obce Rataje po projednání bere na vědomí
<br> 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8
<br> Zprávu starosty o plnění usnesení z 2.zasedani ZO
<br> Zprávu starosty o plnění usnesení z 2.zasedání Z0 a zprávu ze zápisu Starosty s pravomocí Rady Zprávu starosty o činnosti OU od posledního jednání Zastupitelstva obce
<br> Zprávu o aktivitách spol.REMA AOS a.s.na trhu se sběrem tříděného odpadu <.>
<br> Zprávu o zřízení bezdrátového rozhlasu v Sobělicích,ulice Nová
<br> Zprávu starosty obce o hospodaření za období 1/2018 až 9/2018
<br> Zprávu o přípravě obnovy stavebního řízení kanalizačních přípojek Kanalizace a ČOV Rataje
<br> Zprávu starosty obce o přípravě opravy chodníku v obci Rataje - Popovice
<br> 2/ Zastupitelstvo obce Rataje po projednání schvaluje
<br> 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7
<br> 2/8
<br> 2/9
<br> 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14
<br> 2/15 2/16
<br> Ověřovatelé zápisu z 3.zasedání zastupitelstva obce: PhDr.XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX Program X.zasedání zastupitelstva obce
<br> přijetí sponzorských darů PO ZŠ a MŠ Rataje v roce 2018
<br> Směrnici o přidělování nájemních bytů v obci Rataje včetně příloh
<br> Pachtovní smlouvu č.1/2019 <.>
<br> Kupní smlouvu k prodeji pozemku p.č.286/6 v k.ú.Sobělice
<br> Dodatek č.1 ke smlouvě o dilo mezi Obcí Rataje a spol.M&I domstav,s.r.o.Malý Val 1586 Kroměříž s předmětem smlouvy více práce „ Půdní vestavba ZS a MŠ Rataje „
<br> Dodatek č.3 ke smlouvě uzavřené mezi Obcí Rataje a spol.Biopas s.r.o.Kaplanova Kroměříž s předmětem smlouvy "Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu"
<br> Darovací smlouvu Svazu postižených civiliz.chorobami v ČR základní organizace Kroměříž,Velehradská 625,Kroměříž 5 příspěvkem 1000,- Kč
<br> vvv
<br> Darovací smlouvu Svazu tělesně postižen...

Načteno

edesky.cz/d/2702172

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rataje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz