« Najít podobné dokumenty

Obec Leština - Usnesení 4. veřejného zasedání ZO Leština

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leština.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
Obec Leština
<br> USNESENÍ
<br> 4.zasedání Zastupitelstva obce Leština konané dne 4.2.2019 v sále obecního úřadu V Leštině od 17:00 hod <.>
<br> Zastupitelstvo obce Leština schvaluje
<br> 1/2019/42 4/2019/42
<br> 6/2019/42
<br> 7/2019/4Z
<br> 8/2019/42
<br> 10/2019/4Z
<br> program 4.veřejného zasedání ZO Leština
<br> smlouvu o dílo č.D36/2019 mezi obcí Leština (objednatel) a Osigeno s.r.o.-veřejné zakázky a dotace s.r.o <.>,Petrovská 594,788 13 Vikýřovice (zhotovitel),předmětem této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo (žádost o dotaci) z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR-117D8210 Podpora a rozvoje venkova na projekt "Obnova místní komunikace Družstevní" Součástí zhotovení díla je poskytnutí nezbytné poradenské Činnosti související s prováděním předmětu smlouvy <.>
<br> smlouvu o dílo č.D37/2019 mezi obcí Leština (objednatel) a Osigeno s.r.o.-veřejné zakázky a dotace s.r.o <.>,Petrovská 594,788 13 Vikýřovice (zhotovitel),předmětem této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo (žádost o dotaci) z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR—1 17D8210 Podpora a rozvoje venkova na projekt "Obnova hřbitovní zdi v obci Leština".Součástí zhotovení díla je poskytnutí nezbytné poradenské činnosti související s prováděním předmětu smlouvy <.>
<br> smlouvu o partnerství a spolupráci mezi Zapsaným spolkem Moravská sterka z.s <.>,Náves Svobody 8/14,779 00 Olomouc & Obec Leština,předmětem této smlouvy je dlouhodobá spolupráce mezi oběma partnery v péči o infrastrukturu,informační systém a propagaci Moravské stezky a dalších aktivit spojených s cykloturistikou v kraji
<br> smlouvu o pachtu tepelných zařízení a zpětném odběru tepelné energie mezi Energetika Zábřeh,s.r.o <.>,Radniční 32/12,789 01 Zábřeh a obcí Leština
<br> záměr obce Leština o pronájmu obecních pozemků p.č.467/11 zahrada o výměře 279 m2,467/10 zahrada o výměře 201 m2,467/9 zahrada o výměře 201 m2,467/8 zahrada o výměře 200 m2,467/7 zahrada o ...

Načteno

edesky.cz/d/2702150

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leština      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz