« Najít podobné dokumenty

Obec Sadov - 8/2019 Veřejná vyhláška - OOP 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sadov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8/2019 Veřejná vyhláška - OOP 1/2019
karlovyVARyo “www._ 5 ODBOR DOPHAW “:
<br> Spiszn,: 2307/0D/19 OMEXOM GA Energo s.r.o.Č.j.: 2307/0D/19-2 Na Střílně 1929/8,Plzeň 1-Bolevec Karlovy Vary,dne 6.2.2019 323 00 Plzeň 23
<br> spisový znal-:: 280.4 skartační znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.13/2019
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.firmě OMEXOM GA Energo s.r.o <.>,na základě podané žádosti dne 4.12.2019 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje Dl OŘ Karlovy Vary
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikací na p.p.č.190/1 a 269/14,k.ú.Sadov,v obci Sadov,takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Sadov - Lesov,KV,Na Krachu 56,nové vedení podzemního kabelu NN" <.>
<br> Na dobu: od 21.2.2019 do 22.5.2019 <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařizení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,||.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.& 79 odst.1,písmzákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění <.>
<br> 3.Na určených svislých DZ dle TP 66 (11.vydání) musí být užita výstraž...

Načteno

edesky.cz/d/2702148

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sadov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz