« Najít podobné dokumenty

Obec Hlohovec - Usnesení o nařízení 1. kola elektronické dražby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlohovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dražba
UIJCÍ-Vlll grat.<.> ' u.<.> <,>
<br> Hlohovec
<br> EXEKUTORSKY UŘAD BRNO - MESTO
<br> JUDr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor
<br> Minská XX,XXX XX Brno <,>
<br> tel./fax.545 215 006,545 215 007,545 215 008,545 216 774,545 243 330 www.exekutorurban.cz,e-mail: urad©exekutorurbancz
<br>.<.>,_:upu <.>
<br> C._|.9711X 103/16-55 ev.č.opr.: 265499169 č.j.ex.soudu: 15 EXE 14/2016-20
<br> USNESENÍ
<br> JUDr.XXXXX XXXXX,soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno — město,Minská 54,616 00 Brno,pověřený provedením exekuce na základě pověření Okresního soudu v Břeclavi ze dne 13.05.2016 č.j.15 EXE l4/2016-20,podle pravomocného a vykonatelného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j.18 C 184/2014- 1 16 ze dne 02.04.2015,k uspokojení pohledávky oprávněného: |! Česká spořitelna,a.s <.>,IČ: 45244782,sídlem Olbrachtova 1929/62,Praha,PSČ: 140 00,proti povinnému:
<br> 1/ XXXXX XXXXXXXXXX,datum narození: XX.XX.XXXX,bytem Břeclavská 261/20,Lanžhot,PSČ: 691 51,ve výši 833.867,04 Kč s příslušenstvím,vydává
<br> usnesení 0 nařízení l.kola elektronické dražby - elektronická dražebnívyhláška - (dle ust.& 3360 o.s.ř.)
<br> [.Elektronické dražební jednání se koná dne 04.04.2019 v 09:00:00 hod <.>,prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: htt :! r.exekutorurb na <.>
<br> V případě,že dražitelé neučiní ani nejnižší podání,bude elektronické dražební jednání ukončeno dne 04.04.2019 v 09:30:00 hodin <.>
<br> Dražba se dle ust.(; 336i odst.4 zákona č.99/1963 Sb <.>,občanský soudní řád,v platném znění (dále jen <.>,o.s.ř.") koná,dokud dražitelé činí podání.Bude-lí v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání,posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání.Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání,posouvá se čas ukončení dražby o pět minut.Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut,aniž by bylo učiněno vyšší podání,elektronická dražba se tím končí <.>
<br> POZN.Veškeré informace jsou k dispozici na internetových stránkách Imgď/drazbz.axek...

Načteno

edesky.cz/d/2702144

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlohovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz