« Najít podobné dokumenty

Obec Šakvice - Záměr prodeje pozemků p.č.2966, 2965 k.u.Šakvice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šakvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace
Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
<br> 11.2.2019
<br> obec Šakvice
<br> 1 : 3 774
<br> © Přispěvatelé OpenStreetMap,Katastr: © ČÚZK,RÚIAN: © ČÚZK
<br> 100 m
záměr
Obec Šakvice,se sídlem Hlavní č.12.691 67 Šakvice
<br> Záměr Obce Šakvice prodat pozemek ve vlastnictví obce (přílohač.1) <.>
<br> Obec Šakvice zveřejňuje podle 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecních zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje (dlouhodobě pronajatých pozemků) v k.u.Šakvice:
<br> p.č.2966 o výměře 12541m2,druh pozemku orná půda
<br> p.č.2965 o výměře 2 855m2,druh pozemku orná půda <,>
<br> které jsou zapsány na LV č.10001 u KU Hustopeče <.>
<br> Cena 20Kč/m2,kupující uhradí náklady spojené s prodejem pozemku <.>
<br> K uvedenému záměru se můžete vyjádřit do 27.2.2019 <.>
<br> Doložka k listině dle 5 41 zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů
<br> Obec Šakvice,zastoupená starostkou obce Drahomírou Dirgasovou,tímto potvrzuje,že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích
<br> Šakvice,11.2.2019
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX,starostka obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce OU Sňato z úřední desky OU
<br> Vyvěšeno i elektronicky
<br> 11.2.2019
<br> obec Šakvice
<br> © Přispěvatelé OpenStreeiMap,Katastr: © ČÚZK,RÚIAN: © ČÚZK
<br> Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

Načteno

edesky.cz/d/2702138

Meta

Prodej   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šakvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz