« Najít podobné dokumenty

Obec Brniště - Pozvánka na 4. zasedání ZOBr dne 20.2.2019 [PDF 723kB]

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brniště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 4. zasedání ZOBr dne 20.2.2019 [PDF 723kB]
Program:
<br> Pozvánka
<br> na 4.zasedání zastupitelstva obce Brniště,které se koná
<br> ve středu 20.února 2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ
<br> 1) Zahájení,schválení minulého zápisu ze zasedání zastupitelstva
<br> 2) Jmenování ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 3) Schválení programu jednání zastupitelstva
<br> 4) Schválení změnyJednacího řádu obce
<br> 5) Schválení podání žádosti o dotaci z Programu obnovy a rozvoje venkova MMR ČR — oprava místní
<br> komunikace
<br> ) Schválení změny internetových stránek obce
<br> 7) Uzavření smlouvy s Vodafone o odběru elektrické energie pro hodiny na kostele
<br> ) Schválení záměru na rekonstrukci č.p.109 ve Velkém Grunově
<br> 9) Schválení dodavatele elektrické energie od roku 2020
<br> 10) Stanovení výkupní ceny pozemků na akci „Chodník Velký Grunov 2.etapa"
<br> 11) Schválení zprávy o inventarizaci za rok 2018
<br> 12) Stanovenívýše vstupného na akci „Brnišťská pouť"
<br> 13) Záměr převodu v obecném zájmu vodního díla na Brništ'ském potoce p.p.č.175/3 v k.ú,Brniště od Povodí Ohře a.s <.>
<br> 14) Navázání spolupráce s ukrajinským partnerem ze Zakarpatí přes Svaz měst a obci
<br> 15) Žádost o pronájem Lesního zátiší na akci „Brnišťská noc",termín konání 1.6.2019
<br> 16) Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu v obci Brniště na akci „Lesní slavnosti"
<br> 17) Schválení změny Obecně závazné vyhlášky č.2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu
<br> 18) Žádost o pronájem „Kavárny v Lesním zátiší na akci Brnišťská pouť"
<br> 19) Žádost o finanční příspěvek na provoz sociálních služeb pro příspěvkovou organizaci Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa
<br> 20) Žádost o finanční příspěvek (reklama) na nákup automobilu pro Sociální služby města Mimoň
<br> 21) Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.93/11 3 94/2 v k.ú.Luhov u Mimoně
<br> 22) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.4/3 v k.ú.Luhov u Mimoně
<br> 23) Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.582/3 v k.ú.Luhov u Mimoně
<br> 24) Zveřejn...

Načteno

edesky.cz/d/2702134

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Brniště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz