« Najít podobné dokumenty

Obec Jistebník - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na poz.komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jistebník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_-_prech_uprava_provozu.pdf (1631 kB)
MESTSKÝ URAD BÍLOVEC Odbor dopravy a silničního hospodářství 17.listopadu č.411,743 01 Bílovec
<br>,(k.<.> ms DOPIS ZN.; OBEC JISTEBNIK 351 ZE DNE 23713019 NAŠE zn.; MBC/2 1 8411 9/1381 inne.238/2019 ZP.“ vvi'uzUJi-a ke i ;12 B'-1'k _ “nn,- ssii 215211?le * DOŠIO' 1 1 "02" 2018 % 321113111 Ego—pár];bialikifehilovcccz ČÍSIO i.: llllllllllllllllllllll (Hz./(.<.>.<.>.<.>.Hm ???“
<br> Přílohy:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Poč.listů: „.<.>.á „I'/ď,!
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Městský úřad Bílovce! odbor dOpravy a silničního hospodářství,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení š 61 odst.E písm.c) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů příslušný podle ustanovení © 124 odst.1 a 6 a „& 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů.(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacíclť) v souladu s ustanovením tj 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád„ v platném znění (dále jen „správní řád“) a s užitím © 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění
<br> vydává Opatření obecné povahy <.>
<br> kterým se ve smyslu ustanovení š 77 odst.1 písm.C) zákona č.361/2000 Sb.„ o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „„zákon o silničním provozu“) po předchozím projednání s Policii ČR.KŘ,územní odbor Nový Jičín,dopravní inspektorát Nový Jičín
<br> stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích:
<br> -silnice 11.a 111.třídy (na území okresu Nový Jičín) zdůvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při činnosti spojené se správou„ údržbou,měřením opravou a uzavírkou komunikací v majetkově správě SSMSK,přiSpěvková organizace-„ středisko Nový Jičín pro rok 2019 <.>
<br> dopravním značením...

Načteno

edesky.cz/d/2702091

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jistebník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz