« Najít podobné dokumenty

Obec Novosedly - Záměr prodat

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Novosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer-prodat-z-3-2019_1673_.pdf
Obec Novosedly
<br> Novosedly 1 691 82 Novosedly
<br> č.j.Z/3/2019
<br> V souladu s ustanovením & 39 zákona č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec Novosedly tento
<br> ZÁMĚR PRODAT
<br> ze svého majetku pozemek část parc.č.5356/1 o výměře cca 150 m2 ostatní plocha minimální cena 36 Kč/m2
<br> v k.ú.Novosedly na Moravě,vedené na LV č.10001 <.>
<br> Občané se mohou k uvedenému záměru vyjádřit a předložit své nabídky v době zveřejnění tohoto záměru <.>
<br> Adresa pro doručení vyjádření/nabídky: Obec Novosedly,Novosedly 1,691 82
<br> Minimální nabídnutá cena je stanovena u každého pozemku,nabídky s cenou nižší budou vyřazeny <.>
<br> Obálku s nabídkou označte „Nabídka k záměru č.j.Z/3/2019" <.>
<br> Obec Novosedly 691 82 okres Břeclav V Novosedlech dne 11.02.2019 _3_
<br> Bc.XXXX XXXXX,DiS.Starosta obce Novosedly
<br> Vyvěšeno dne: 11.02.2019 Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: 11.02.2019 Sejmuto dne:
<br> Obec Novosedly Telefon: 519 521 009 IČ: 00283444 Novosedly 1 Dat.5.: k4pbcdk DIČ: czoozg3444 691 82 Novosedly Web: www.novosedly.eu Č.ú.: 20225514/0600
<br> Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly
<br> Příloha k č.].Z/3/2019
<br> Obec Novosedly Telefon: 519 521 009 IČ: 00283444 Novosedly 1 Dat.s.: k4pbcdk DIČ: C200283444 691 82 Novosedly Web: www.novosedly.eu Č.ú.: 20225514/0600

Načteno

edesky.cz/d/2702067


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Novosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz