« Najít podobné dokumenty

Obec Novosedly - Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Novosedly na roky 2020 - 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Novosedly.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

navrh-strednedoby-vyhled-2020-2022_1671_.pdf
Obec Novosedly
<br> okres Břeclav - IČO 00283444
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 -2022 NÁVRH ČísllTřída rok 2020 rok 2021 rok 2022 řádku text P1 Třída 1 Daňové příjmy ř.4010 18 700 000 19 000 000 19 300 000 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy ř.4020 1 860 000 1 900 000 1 900 000 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy ř.4030 ( pozemků,nemovitostí) 300000 200000 200000 P4 Třída 4 Přijaté dotace-souhr.dot.vztah 1 983 000 2 202 000 700 000 Po P1+P2 Příjmy celkem: 22 843 000 23 302 000 22 100 000 P3,P4 V1 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje provoz,opravy,s|užby,mzdy ř.4210 17 906 000 18 000 000 18 000 000 V2 Třída 6 Kapitálové/investiční výdaje/ na vlastní akce ř.4220 8 000 000 10 000 000 9 000 000 V1+V2 Výdaje celkem: 25 906 000 28 000 000 27 000 000 financování 3 063 000 4 698 000 4 900 000 Komentář:
<br> P1 daňové příjmy P2 prodej dříví,příjmy z veškerých pronájmů,odměny z STKO,vydob.prostr.+ drobné příjmy věcná břemena prodej pozemků dotace z JMK,Vin.fond,MŽP na Biocentrum Louky,dotace na opravu chodníků běžné provozní výdaje + údržba (mzdy,nákup materiálu,provozní údržba,služby)
<br> níže uvedené výdaje se týkají r.2020 - 2022: splátka VaK,zahájení výstavby hasičské zbrojnice a zázemí pro technické služby,realizace Biocentra Louky,oprava dešťové kanalizace v obci od byt.domů č.p.303,304 oprava cest,oprava elektro.v ZŠ,vybudování přístřešku v ZŠ,PP rekonstrukce budovy MŠ,rekon.sokolovny„ real.parku u vinných sklepů,real.lntenzif.ČOV - srážení fosforu vybudování přístupových cest k Dyji,modernizace V0 a místního rozhlasu,nové chodníky
<br> P3 P4 V1 V2
<br> Bc.XXXX XXXXX,Dis.'
<br> starosta obce Obec Novosedly
<br> 691 82 okres Břeclav _3-
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách www.novosedly.eu a na úřední desce <.>
<br> Vyvěšeno dne: [% &% očí)/7 Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: Úó.ýz,207?

Načteno

edesky.cz/d/2702065

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Novosedly      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz