« Najít podobné dokumenty

Obec Hřebeč - Výpis usnesení ZO Hřebeč ze dne 30. ledna 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hřebeč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení
<,>,VÝPIS USNESENÍ _ „ ZE ZASEDANI ZASTUPITELSTVA OBCE HREBEC,KONANÉHO V PONDELÍ 30.LEDNA 2019
<br> Usnesení číslo: 3/2019-1
<br> Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo za ověřovatele Mgr.Pavlínu Komancovou a XXXX XXXXXXXXX Svobodu,za zapisovatelku paní Zdeňku Svobodovou <.>
<br> Usnesení číslo: 3/2019-2 Zastupitelstvo obce Hřebeč souhlasilo s programem jednání včetně jeho změn <.>
<br> Usnesení číslo: 3/2019-3 Zastupitelstvo obce Hřebeč vzalo na vědomí kontrolu usnesení 17.prosince 2018 <.>
<br> Usnesení číslo: 3/2019—4 Zastupitelstvo obce Hřebeč souhlasilo s Rozpočtovým opatřením č.1/2019 <.>
<br> Usnesení číslo: 3/2019-5 Zastupitelstvo obce Hřebeč schválilo kontrolní řád Výboru finančního a kontrolního <.>
<br> Usnesení číslo: 3/2019-6
<br> Zastupitelstvo obce Hřebeč souhlasilo s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.lE-12-6005986/VB/5 KLADNO kVN JIH — propojení SP2 a SP3 - kabelové vedení VN (0,3 m na každou stranu od krajního kabelu),zemni optický kabel (ZOK) v ochranné trubce HDPE mezi obcí Hřebeč (dále jen „Budoucí povinná")
<br> a společností ČEZ Distribuce a.5.(dále jen „Budoucí oprávněná") zastoupena na základě písemně udělené plné moci ze dne 18.02.2018 evid.č.PM/ll — 087/2018 (která tvoří přílohu této smlouvy): společností Meritum Kladno — Projekce,s.r.o.V důsledku výstavby Zařízení
<br> distribuční soustavy a zřízení Věcného břemene bude Budoucí povinné vyplacena náhrada ve výši 350.00 Kč/bm včetně DPH za každou položku <.>
<br> Usnesení číslo: 3/2019-7
<br> Zastupitelstvo obce Hřebeč souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy o 1 XXX s paní _ _ byt č.XX — necílová skupina <.>
<br> Usnesení číslo: 3/2019-8
<br> Zastupitelstvo obce Hřebeč souhlasilo s prodloužením nájemní smlouvy s panem— — o 3 XXXX s automatickým prodloužením o X XXXX v případě řádného plnění smluvních podmínek — cílová skupina <.>
<br> Usnesení číslo: 3/2019-9
<br> Zastupitelstvo obce Hřebeč souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy na ...

Načteno

edesky.cz/d/2702056

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hřebeč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz