« Najít podobné dokumenty

Obec Černousy - Oznámení prodej části pozemků v k.ú. Boleslav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černousy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení prodej části pozemků v k.ú. Boleslav
? Obec Černous
<br> Černousy čp.72,464 01 Frýdlant V Č <.>,tel.:482345065,724179443 email:<obec_cernousy©volny.cz> www.cernousy.cz,ICO: 00672084,KB Liberec,č.ú.: 18724-461/0100
<br> Oznámení
<br> Obec Černousy vsouladu s š 39 odst.1,zákona č.128/2000 Sb.o obcích,ve znění pozdějších platných předpisů oznamuje zahájení řízení ve věci prodeje části obecního pozemku 589 m2 p.p.č.188 o celkové výměře 1083 m2 a 702 m2 p.p.č.189/1 o celkové výměře 2027 m2,vše v k.ú.Boleslav dle GP č.76-294/2018 <.>
<br> Řízení je zahájeno na základě žádosti č.j.: 6/2019 ze dne 11.2.2019 <.>
<br> Připomínky,návrhy a nabídky je možno uplatnit na Obecním úřadě Černousy v termínu do 15ti dnů ode dne vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu <.>
<br> v Černousích dne: 11.2.2019
<br> tíži/iš EC “ŠŠŠ š—ÍŽNÚ USY 463 _73 Habartice ico 572034 mamca Kar.<.> - [?]
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,staršsta obce
<br> Vyvěšeno dne: XX.X.2019 Sejmuto dne : 1.3.2019

Načteno

edesky.cz/d/2702049


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černousy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz