« Najít podobné dokumenty

Město Boskovice - Zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. - Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Boskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

img20190211_13421360.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Č.j.: JMK 17661/2019
<br> Sp.zn.: S-JMK 167788/2018 OŽP/Sal Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.02.2019
<br> „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje kroku 2017 svýhledem do roku 2050" - zveřejnění oznámení koncepce ve smyslu zákona
<br> č.100/2001 Sb <.>,oposuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdejsmh předpisů a zahájení zjišťovacího řízení <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 20 písm.b) a 9 22 písm.b) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 29.01.2019 doplněné oznámení koncepce „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje k roku 2017 s výhledem do roku 2050“ zpracované podle přílohy č.7 zákona <.>
<br> Předkladatelem koncepce je Jihomoravský kraj,Žerotínovo náměstí 449/3,601 82 Brno,IČ 70888337 <.>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále i „krajský úřad“) zasílá ve smyslu ustanovení 5 10c odst.2 zákona v příloze oznámení koncepce dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům <.>
<br> Krajský úřad upozorňuje dotčené územní samosprávné celky na povinnost dle ustanovení 9 16 odst.2 zákona vyvěsit informaci o obdrženém oznámení koncepce a o XXX,kdy a kde je možné do něj nahlížet,neprodleně po jeho obdržení na své úřední desce,a to po dobu nejméně 15 dnů.Dotčené územní samosprávné celky v souladu s ustanovením š 16 odst.2 zákona neprodleně zašlou písemné vyrozumění 0 dni vyvěšení krajskému úřadu <.>
<br> Oznámení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Jihomoravského kraje,odboru životního prostředí u lng.Salneka (místnost 412A) v úředních dnech (Po a St 8:00 — 17:00),v jiných dnech po předchozí telefonické domluvě.Dále je zveřejněno v Informačním systému SEA na adrese httpszllporta...

Načteno

edesky.cz/d/2702020

Meta

Rozpočet   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Boskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz