« Najít podobné dokumenty

Obec Tuchlovice - UZSVM výběrové řízení – vodní plocha

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuchlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
462/SKL/2019-SKLM
Čj.: UZSVM/SKL/339/2019-SKLM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Střední Čechy/Odloučené pracoviště Kladno
<br>
<br>
<br> Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
<br>
čís.SKL/005/2019 a jeho podmínkách
<br>
na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Tuchlovice
<br>
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle § 9 zákona
č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle
ustanovení § 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech
zákonných podmínek <,>
<br>
vyhlašuje dne 13.února 2019
<br>
<br> výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České
republiky (dále jen „prodávaný majetek“) <.>
<br>
<br>
I <.>
Prodávaný majetek
<br>
Pozemek:
<br>
• parcela č.2487 o výměře 30718 m²,vodní plocha,vodní nádrž umělá,přírodní
rezervace nebo přírodní památka
<br>
<br> zapsaná na listu vlastnictví č.60000 pro katastrální území Tuchlovice a obci Tuchlovice <,>
v katastru nemovitostí vedená Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním
pracovištěm Kladno <.>
<br>
<br>
II <.>
Popis prodávaného majetku
<br>
<br> Jedná se o zastavěný z větší části zaplavený pozemek pod Turyňským rybníkem,který
je součástí Přírodní rezervace "Záplavy".Turyňský rybník je významným ekologickým
a krajinotvorným prvkem v regionu okresu Kladno a slouží k výhradně klidným rekreačním
účelům – sportovní rybaření.Správcem a uživatelem Turyňského rybníka je Český rybářský
svaz,z.s.místní organizace Kladno,kterému Ministerstvo zemědělství ČR přenechalo
Rozhodnutím č.2386/197-3130 ze dne 16.9.1997 podle § 7 a § 8 zákona č.102/1963 Sb <.>
o rybářství výkon rybářského práva v rybářském revíru č.411033.Rybářské právo ...

Načteno

edesky.cz/d/2701987

Meta

Územní plánování   Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tuchlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz