« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Dražební vyhláška - Elektronická dražba dobrovolná, byt. jednotka. č. 522/40, LV 6646, parcela č. 1893, č.p. 522, Bohunice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 887 19 DV byt Bohunice
MONZULTA Stránka 1 z 6
<br> Křenová 26,602 00 Brno,tel.: +420 543 255 SIS
<br> DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA,ELEKTRONICKÉ DRAŽBY DOBROVOLNE dle zák.č.26/2000 Sb.v platném znění
<br> Dražebník:
<br> PROKONZULTA,a.s <.>,IČ 26307367 se sídlem Křenová 299/26,602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,sp.zn.B 7673 kontaktní XXXXX XXX Jeřábková: +XXX XXX XXX XXX,e-mail jerabkova©prokonzulta.cz (dále jen dražebník)
<br> Navrhovatel dražby:
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX,IČ: Brno,Kobližná XX,PSČ XXX XX,okres Brno-město insolvenční správce dlužníka Radovana Dubského,nar.24.1 1.1963
<br> trvale bytem Hranice ll,Lhotka 18,PSČ 753 01
<br> (dále jen navrhovatel)
<br> Místo konání dražby: https://www.prokonzulta.cz/drazba/byt-brno-bohunice,-ul.—beloruska—5948.htm
<br> Datum dražby: 13.3.2019 Zahájení dražby: 10:20:00 hod Ukončení dražby: 11:20:00 hod
<br> Označení,specifikace a stručný popis předmětu dražby: Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:
<br> - jednotka č.522/40,způsob využití byt,zapsáno na LV 6646,vymezeno v:
<br> Parcela: 1893,zastavěná plocha a nádvoří,evidovaná výměra 638 1112
<br> Součástí je stavba: Bohunice,č.p.522,byt.dům,LV 3017 - spoluvlastnický podíl ve výši 455/34145 na společných částech nemovitosti budovy Bohunice,č.p.522,byt.clům,stojící na pozemku p.č.1893,zapsáno na LV 3017 - spoluvlastnický podíl ve výši 455/34145 na společných částech nemovitosti parcely 1893 - zastavěná plocha a nádvoří,evidovaná výměra 638 1112,součástí je stavba Bohunice,č.p.522,byt.dům,zapsáno na LV 3017
<br> vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,KP Brno-město,pro obec Brno a k.ú.Bohunice,na LV č.6646,3017 <.>
<br> Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedené nemovitosti V rozsahu,vjakém je navrhovatel byl oprávněn užívat,nezapsaná v katastru nemovitostí,t.j.zejména venkovní úpravy,trvalé porosty a podobně <.>
<br> Předmětem dražbyje bytovájednotka 2+kk ve 4.nadzemním podlaží osmi...

Načteno

edesky.cz/d/2701880

Meta

Dražební vyhláška   Pravděpodobně obsahuje osobní údaje, časem zmizí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz