« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Šeberov - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U1359/06,U 1360/06,U 1361/06 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Šeberov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 U1359/06,U 1360/06,U 1361/06 ÚP sídelního útvaru hl.m.Prahy
WWE-fimy : 7% <.>,t,fc 7
<br> PRA HA PRA GUE PRA GA PRA G
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06,U 1359/06,U 1360/06,U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> Vsouladu s 9“ 47 ve spojení s š 55 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Mag'strát hlavního města Prahy — Odbor (zemního rozvoje,jako příslušný orgžn úzenmího plánování,omamuje projednání návrhu zadání změn vlny úprav 06 č.U 1359/06,U 1360/06 a U 1361/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změn Up“) <.>
<br> Pořízení Změn ÚP bylo schváleno usneseními Zastupitelstva hl.m Prahy č.39/95 a 39/102 ze dne 6.9.2018 <,>
<br> Veřejmš vyhláška — omámení o projednání návrhu zadání Změn ÚP bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m Prahy,Jtmgmannova 35/29,Praha 1,vdobě od 12.2.2019 do 14.3.2019 včetně <.>
<br> Ytéže době bude vsouladu s š 47 odst,2 a 5 20 stavebního zákona návrh zadání Změn UP vystaven k veřejnému nahlédnutí:
<br> - na intemetové adrese www.raha.eu vsekci O městě —> Budoucnost města —> Odbor územního rozvoje —> Upravy územního plánu (Aktuálně pořizované úpravy ——> Upravy vlny 06)
<br> Im ://www.raha.en/'n /c:/o meste/magistrat/odbanďadbar zcemniho ran'oie/ uzemni planm'ani/ugmvv u:emniha planu/aktualne porimvane upravy/index.html
<br> - vtištěné podobě - vkanceláři č.350 UZR MHMP,Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1,v pondělí od 9.00 do 17,00 hod <.>,ve středu od 9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky — oznámení o projednání návrhu udání Změn ÚP,tj.do 14.3.2019 včetně,může každý vsouladu sš 47 odst.2 stavebního zákona uplatnit své p'semné připomínky <.>
<br> Do 30 dnů od obdržení návrhu udání Změn ÚP mohou dotčené orgány a MMR ČR jako nadřízený orgán uplatnit vyjádření,ve kte...

Načteno

edesky.cz/d/2701872

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Šeberov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz